UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Brystsmerter kan dreie seg om alt fra bagatellmessige årsaker, som fordøyelsesbesvær og stress, til alvorlige medisinske akuttsituasjoner som hjerteattakk og blodpropp i lungene.

  • Sist endret: 05.06.2013
  • Sist revidert: 05.06.2013

Hva er brystsmerter?

Brystsmerter er smerter av alle typer som oppleves å komme fra brystet. Brystsmerter kan oppstå ved en lang rekke tilstander. Det kan dreie seg om alt fra bagatellmessige årsaker, som fordøyelsesbesvær og stress, til alvorlige medisinske akuttsituasjoner som hjerteattakk og blodpropp i lungene.

Når noen søker lege for brystsmerter, er det gjerne på grunn av frykt for alvorlig sykdom, som for eksempel hjertesykdom. Svært mange har en eller annen gang hatt brystsmerter. Men bare 5-10% av dem som har hatt brystsmerter, søker lege. Av disse er det kun hos under halvparten at smertene er forårsaket av sykdommer i hjertet, lunger, luftveier eller mage-/tarmsystemet. Brystsmerter kan videre skyldes sykdommer i muskel- og skjelettsystemet, og det er også vanlig å finne slike smerter som følge av angst, depresjon eller belastninger av psykisk eller sosial art.

Les mer om hvordan du skal forholde deg til brystsmerter her.