UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Effektiv blodsirkulasjon krever en rytmisk samordning av forkamrene (atriene) og hjertekamrene (ventriklene) for å få best mulig pumpeeffekt. I tillegg kreves det god kontroll over pulsen, dvs. hastigheten på hjerteslagene. Samordningen av disse to mekanismene utføres via hjertets elektriske system.

  • Sist endret: 27.10.2015
  • Sist revidert: 27.10.2015

Hva er hjertets elektriske system?

No title

Hjertet er inndelt i fire kammer med to kammer på høyre og to kammer på venstre side. På hver side er det et forkammer (atrium) og et hjertekammer (ventrikkel) som samarbeider om å pumpe blodet ut i kretsløpet. Kamrene på høyre side pumper blodet ut i lungekretsløpet, og kamrene på venstre side pumper blodet ut i det store kretsløpet via hovedpulsåren (aorta). I forbindelse med et enkelt hjerteslag fungerer de to kamrene på samme side som to pumper. Først trekker de mindre atriene seg sammen og fyller de avslappede ventriklene med blod. Like etter trekker de kraftige ventriklene seg sammen og presser ut blod i kretsløpene samtidig som klaffene til atriene lukkes. Effektiv blodsirkulasjon krever en rytmisk samordning av atriene og ventriklene for å få best mulig pumpeeffekt. I tillegg kreves det god kontroll over pulsen, dvs. hastigheten på hjerteslagene, som normalt er 60-100 slag per minutt når kroppen er i hvile. Samordningen av disse to mekanismene utføres via hjertets elektriske system. Dette systemet fungerer som et tre-trinns system.

No title
Hjertets elektriske system