UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

  • Sist endret: 16.07.2015

Hva er hjertets elektriske system?

Hjerte - ledningssystemet

Hjertets ledningssystem

Hjertet er inndelt i fire kamre: to kamre på høyre og to kamre på venstre side. Hver side består av et forkammer (atrium) og et hjertekammer (ventrikkel) som samarbeider om å pumpe blodet ut i kretsløpet. Kamrene på høyre side pumper blodet ut i lungekretsløpet, mens kamrene på venstre side pumper blodet ut i det store kretsløpet via hovedpulsåren (aorta).

I forbindelse med et enkelt hjerteslag fungerer de to kamrene på samme side som to pumper. Først trekker de mindre atriene seg sammen og fyller de avslappede ventriklene med blod. Like etter trekker de kraftige ventriklene seg sammen og presser ut blod i kretsløpene. Samtidig med sammentrekningen lukkes klaffene til atriene slik at blod ikke skal strømme tilbake til atriene. Klaffene åpnes deretter på ny og ventriklene fylles med blod igjen.

Effektiv blodsirkulasjon krever en rytmisk samordning av atriene og ventriklene for å få best mulig pumpeeffekt. I tillegg kreves det god kontroll over pulsen, det vil si hastigheten på hjerteslagene, som normalt er 60-100 slag per minutt når kroppen er i hvile. Samordningen av disse to mekanismene utføres via hjertets elektriske system.