UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Homocystein samvirker med B-vitaminer. Et lavt homocystein-nivå reflekterer en god vitamin B-status. Forhøyet homocystein er også en markør for økt risiko for hjertekarsykdom.

  • Sist endret: 15.03.2014
  • Sist revidert: 15.03.2014

Hva er homocystein?

Homocystein er en aminosyre, dvs en av byggesteinene i proteiner. Homocystein produseres i kroppen vår. Det virker i et samspill med folat (vitamin B9), vitamin B12 og vitamin B6.

De senere årene er man blitt oppmerksom på at homocystein kan være en risikofaktor for å få hjerte- og karsykdom. Spørsmålet er ikke avklart og det pågår stor forskningsaktivitet på området.