UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Høyt kolesterol, hyperlipidemi, forekommer hos ca. 5% av befolkningen. Kolesterol er en av flere risikofaktorer for hjertekarsykdom. Eventuell behandling består i kostomlegging, regelmessig mosjon og eventuelt bruk av kolesterolsenkende medisiner, såkalte statiner.

  • Sist endret: 24.03.2014
  • Sist revidert: 24.03.2014

Hva er hyperlipidemi?

Hyperlipidemi er en tilstand med høye verdier av fettstoffer i blodet. Begrepet brukes ved forhøyelse av fettstoffene kolesterol og triglyserider. Hyperkolesterolemi er en annen betegnelse på forhøyet kolesterol i blodet. Kolesterol kan måles både som totalkolesterol, HDL-kolesterol og LDL-kolesterol.

HDL-kolesterol (High-Density Lipoprotein), betegnes ofte "det gode kolesterolet" fordi høyt HDL-kolesterol er vist å beskytte mot hjertekarsykdom. Motsatt vil lavt HDL- og høyt LDL-kolesterol (low-density lipoprotein) ha en ugunstig virkning på hjertet.

høyt kolesterol

Når er verdiene for høye?

Fettstoffer i blodet kan bare påvises ved bruk av blodprøver, og man har ingen symptomer eller plager forbundet med ulike mengder fettstoffer. Men høye verdier øker risiko for hjerte-karsykdommer som hjerteinfarkt og angina, hjerneslag og trange blodårer i bena.

Fettstoffene i blod måles i enheten millimol per liter (mmol/l). Personer som har kjent hjerte-karsykdom, eller som har økt risiko for slik sykdom, bør ideelt ha kolesterol under 5 mmol/l. Det gode kolesterolet HDL bør ikke være under 1, og LDL-kolesterolet bør være under 2,5-3 mmol/l. Triglycerider bør være under 2 mmol/l. Personer som ikke har hjerte-kar sykdom eller økt risiko, kan gjerne ha høyere verdier uten at det er nødvendig med behandling. Fastlegen din kan hjelpe deg til å bedømme om dine verdier er for høye.