UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Sirkulasjonen består av lungekretsløpet og det systemiske kretsløpet.

  • Sist endret: 07.03.2014
  • Sist revidert: 07.03.2014

Arterier bringer friskt blod ut fra hjertet, og vener bringer blod med avfallsstoffer tilbake til hjertet.

Det store og det lille kretsløp

No title

Blodet sirkulerer gjennom to separate systemer i kroppen til og fra sin sentrale pumpe, hjertet. Gjennom det store kretsløp pumper hjertet friskt oksygenrikt blod ut i kroppen. Formålet er å forsyne alt vev i kroppen med næringsstoffer og oksygen, samt å frakte bort avfallsstoffer på sin vei tilbake til hjertet. I det lille kretsløpet, lungekretsløpet, pumper hjertet oksygenfattig blod til lungene, hvor blodet tilføres oksygen og skiller ut karbondioksyd, før det returnerer til hjertet og syklus begynner på nytt.