UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Metabolisme betegner kroppens forbrenning av næringsstoffer for å sikre energitilførsel og stoffer som er nødvendige for at kroppen skal fungere.

  • Sist endret: 26.12.2013
  • Sist revidert: 26.12.2013

Metabolisme - omsetning av næringsstoffer i kroppen

Metabolisme er en generell betegnelse på den kjemiske prosessen i kroppen som omsetter luft, mat og andre materialer til stoffer som kroppen behøver for å kunne fungere. Selv om metabolismen i det store og hele er den samme for oss alle, er det individuelle forskjeller. For eksempel, den kjemiske balansen i kroppen og hvor raskt næringsstoffene omsettes, varierer fra en person til en annen. Disse individuelle forskjellene er i høy grad bestemt av gener vi har arvet fra våre foreldre.