UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Hypertrofiske arr er fortykket arrdanning innenfor grensene til den opprinnelige skaden. Keloid defineres som arrdanning utover den opprinnelige grensen for skaden.

  • Sist endret: 31.12.2015

Hva er det?

Hypertrofiske arr er fortykket arrdanning innenfor grensene til den opprinnelige skaden. Keloid defineres som arrdanning utover den opprinnelige grensen for skaden. Keloid er ikke bare kosmetisk skjemmende, de fører også til kløe og ubehag Det er ingen forskjeller mellom menn og kvinner.

Keloid opptrer 5-15 ganger hyppigere hos personer av afrikansk opprinnelse, hvor forekomsten blir angitt til mellom 4,5% og 16%. Hos den nordiske befolkningen er keloidutvikling langt mer sjelden, men eksakte tall mangler. Forekomsten av hypertrofisk arrdanning er ukjent, men anslås til å være høyere enn keloiddanning.

Ved klinisk undersøkelse kan det være vanskelig å skille normal arrdanning fra hypertrofisk, og arret kan ofte inneholde begge tilstandene.

Den overdrevne arrdanningen ved keloid opptrer hyppigst i skulderregionen, foran på brystet, på øvre del av ryggen og på øret.