UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Basalcellekreft er den hyppigste formen for hudkreft blant hvite mennesker over hele verden.

  • Sist endret: 31.12.2015
  • Sist revidert: 31.12.2015

Hva er basalcellekreft?

Basaliom

Basaliom

Forekomsten har økt i mange år, og det er beregnet at det nå er ca. 12.000 nye tilfeller hvert år i Norge. Vanligst ser man denne kreftformen på soleksponert hud i ansiktet, på ørene og i nakken.

Sykdommen presenterer seg forskjellig. Som regel starter det som en liten kul eller hevelse som vokser langsomt. I noen tilfeller dannes et sår, og typisk er det at såret ikke gror som normalt. Svulsten kan også vise seg som en kul med glatt overflate, noen ganger perleaktig, skinnende overflate. Nedenfor er det satt opp noen typiske tegn man kan se i huden:

  • Sår som ikke vil gro
  • Hvitt til rosalignende kul i huden, som etter hvert kan utvikle seg til sår
  • Hudforandringer som er røde og skjellende og som fort kan misoppfattes som eksemflekker
hudkreft