UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Systemisk sklerose er en bindevevssykdom som angriper mange organer og gir uttalt bindevevsdannelse, såkalt sklerose.

  • Sist endret: 30.12.2015
  • Sist revidert: 30.12.2015

Hva er systemisk sklerose?

Tilstanden kalles også sklerodermi, og er en systemisk bindevevssykdom. Systemisk vil si at det er en sykdom som angriper mange organer. Sykdommen fører til bindevevsdannelse i hud, blodårer og indre organer. Over tid medfører den økte bindevevsdannelsen at huden blir stiv og ubevegelig, og det utvikles funksjonssvikt i indre organer.

Det er en sjelden sykdom, med tydelige geografiske variasjoner i forekomst. I USA er det beregnet at det finnes ca. 275 personer med denne diagnosen per 1 million voksne. Tilsvarende tall i Frankrike er 150, og i England 88 tilfeller per 1 million voksne - forekomsten er med andre ord mer enn 3 ganger høyere i USA sammenlignet med England.

I USA stilles diagnosen årlig hos ca. 20 personer per 1.000.000 voksne innbyggere.

Sykdommen opptrer oftest blant kvinner i aldersgruppen 30-40 år, og hos noe eldre menn. Man regner at 85% oppstår i aldersgruppen fra 20-60 år, men tilstanden forekommer både hos barn og eldre.