UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Nyrebekkenbetennelse er en betennelse i øvre urinveier og i nyrebekkenet. Typiske symptomer er feber, frysninger, flankesmerter, kvalme, brekninger og smerter i korsryggen.

  • Sist endret: 04.02.2014
  • Sist revidert: 04.02.2014

Hva er nyrebekkenbetennelse?

Dette er en betennelse i øvre urinveier og i nyrebekkenet - der urinen samles før den går ned i urinlederne. Infeksjonen kan imidlertid spre seg videre til nyrevevet der filtrasjonen av urinen foregår. Infeksjonen starter gjerne i urinrøret eller urinblæren, men den forflytter seg oppover urinlederne til nyrebekkenet og nyrevevet. Nyrebekkenbetennelse betegnes på fagspråket som pyelonefritt.

No title
No title

Nyrebekkenbetennelse forekommer i alle aldersgrupper. Vi regner at ca. 1 av 1000 personer per år får nyrebekkenbetennelse og ca. 1 av 3 må innlegges i sykehus. Tilstanden ses hyppigst blant kvinner, og kvinner har klart høyere risiko for å bli innlagt i sykehus. Blant gravide er forekomsten 1-2%. Menn, særlig eldre menn, er mer utsatte for å få kroniske plager.

En nyrebekkenbetennelse krever rask behandling. Hvis ikke kan infeksjonen påføre nyrene varige skader eller bakteriene kan spre seg over til blodstrømmen og forårsake en livstruende infeksjon.