UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Et nyresteinsanfall er noe av det mest smertefulle du kan oppleve. Anfallet kan vare fra minutter til flere dager, men hos 80-90% går anfallet over av seg selv ved å drikke rikelig og ved å bruke sterke smertestillende middel. Unntaksvis kreves kirurgisk hjelp.

  • Sist endret: 17.04.2015
  • Sist revidert: 17.04.2015

Hva er nyrestein?

Nyre - binyre - blære - urinveier

Nyre og blære - normal

Nyresteiner dannes ved at innholdet i urinen felles ut og forsteines. Steinene kan bli liggende i ro på samme sted uten å gi symptomer, for eksempel i nyrebekkenet. De kan også vandre nedover gjennom urinlederne. Her kan de sette seg fast og helt eller delvis blokkere for urinstrømmen. Dette gir smerter.

Komplisert steinsykdom er en betegnelse som brukes om tilfeller med nyrestein som skyldes at det foreligger ulike typer anlegg for å utvikle nyrestein. Dette kan f. eks. være hormonforstyrrelse som medfører økt opptak av kalsium fra tarm, eller unormalt tap av kalsium fra skjelettet. Det kan være steindannelse i forbindelse med urinveisinfeksjoner, skader eller medfødte feil i urinveiene som disponerer for nyrestein.

Symptomer

Typiske symptomer ved nyrestein er plutselig innsettende, ensidige og ofte intense kolikksmerter. Smertene kjennes bak i ryggen eller i en av flankene (sidene av magen), og det er vanlig med utstråling nedover mot lysken på samme side. I mange tilfeller vil man også kunne se blod i urinen. Kvalme og oppkast forekommer relativt ofte under smerteanfallene. Smertene kan være så intense at det føles best å vandre rundt omkring under anfallene.

Smerten er imidlertid ikke alltid like intens. Også ubehag eller murring i nyreregionen uten utstråling kan være tegn på nyrestein. I noen tilfeller medfører nyrestein at det oppstår infeksjon, og da kan det foreligge feber.

Forekomst

Nyrestein forekommer hyppig. I løpet av ett år vil omtrent 2 av 1000 personer oppleve dette. Opptil 10% av alle menn, og 5% av alle kvinner vil få nyrestein i løpet av livet. Under graviditet er forekomsten økt 2-3 ganger. Av de som får nyrestein, vil 50% få et nytt anfall innen 5 år og 70% innen 20 år. Aldersgruppen 30-50 år rammes hyppigst. Det er overhyppighet av sykdommen i varme strøk, og hos personer med stillesittende arbeid. Et økende antall barn får nyrestein som følge av økt forekomst av overvekt, diabetes og høyt blodtrykk.

nyrestein