UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Kreft i bukspyttkjertelen oppdages ofte sent i forløpet. Kun i 15-20% av tilfellene oppdages svulsten så tidlig at man kan forsøke helbredende kirurgi.

  • Sist endret: 17.02.2014
  • Sist revidert: 17.02.2014

Bukspyttkjertelen (pankreas)

Bukspyttkjertelen veier 100 til 150 gram, er mellom 12 og 15 centimeter lang og ligger innerst i bukhulen, bak magesekken. Tolvfingertarmen (duodenum) ligger tett inntil. Bukspyttkjertelen inndeles i hode (caput), kropp (corpus) og hale (cauda). Bukspyttkjertelen produserer ca 1,5 l fordøyelsesvæske i døgnet. Fordøyelsesvæsken nøytraliserer syren fra magesekken og spalter proteiner, fett og karbohydrater.

Bukspyttkjertelen danner også hormonet insulin. Insulin er nødvendig for at kroppens celler skal kunne ta opp sukker som er helt nødvendig for cellenes stoffskifte. Insulinutskillelsen stimuleres i forbindelse med måltidene, og er tilpasset mengden mat som spises. Når bukspyttkjertelen produserer for lite insulin, eller ikke klarer å produsere insulin i det hele tatt, får man diabetes.

Kreft i bukspyttkjertelen utgjør ca. 2% av alle krefttilfeller, og ca. 5% av alle dødsfall på grunn av kreft. Årlig stilles diagnosen hos ca. 600 personer her i Norge. Forekomsten øker med økende alder, og er hyppigst omkring 70 års alder.