UTGIVER AV

 

Utgave for helsepersonell

Kreft i munnhulen omfatter kreft på leppene, i tungen, i spyttkjertlene, i andre deler av munnhulen og i svelget i nivå med munnhulen. Tobakk, snus og alkohol er disponerende faktorer. Hovedbehandlingen er kirurgi.

  • Sist revidert: 22.11.2011

Hva menes med kreft i munnhulen?

Med munnhulen menes området fra leppene og bak til ganeseilet. Det vil si et område som man selv kan se og inspisere i speilet.

Kreft beskrives som ukontrollert cellevekst. Med dette menes celler som har mistet evnen til å kontrollere sin egen vekst. Det vil føre til oppsamling av denne celletypen på ett eller flere steder, det dannes en svulst eller flere svulster.

Det betyr ikke at enhver svulst man finner i munnhulen, er kreft. Mange tilstander som ikke er farlige, vil også kunne gi svulster. En viktig oppgave for legene er å skille de ufarlige svulstene fra de farlige.

Munnhulekreft er forholdsvis sjelden. I Norge er det ca. 450 nye tilfeller per år. Kreftstatistikk fra 2008 viser følgende fordeling:

  • Leppe, 54 menn og 50 kvinner
  • Tunge, 62 menn og 32 kvinner
  • Spyttkjertler, 15 menn og 23 kvinner
  • Andre deler av munnhulen, 43 menn og 44 kvinner
  • Svelg i munnens nivå, 88 menn og 40 kvinner

Debattregler