UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Kreft i munnhulen omfatter kreft på leppene, i tungen, i spyttkjertlene, i andre deler av munnhulen og i svelget i nivå med munnhulen. Tobakk, snus og alkohol er disponerende faktorer. Hovedbehandlingen er kirurgi.

  • Sist endret: 07.04.2015
  • Sist revidert: 07.04.2015

Hva menes med kreft i munnhulen?

Med munnhulen menes området fra leppene og bak til ganeseilet. Det vil si et område som man selv kan se og inspisere i speilet.

Kreft beskrives som ukontrollert cellevekst. Med dette menes celler som har mistet evnen til å kontrollere sin egen vekst. Det vil føre til oppsamling av denne celletypen på ett eller flere steder, det dannes en svulst eller flere svulster.

Det betyr ikke at enhver svulst man finner i munnhulen, er kreft. Mange ufarlige tilstander vil også kunne gi svulster. En viktig oppgave for legene er å skille de ufarlige svulstene fra de farlige.

Munnhulekreft er forholdsvis sjelden. I Norge er detvel 500 nye tilfeller per år. Kreftstatistikk fra 2012 viser følgende fordeling:

  • Leppe, 71 menn og 43 kvinner
  • Tunge, 67 menn og 47 kvinner
  • Spyttkjertler, 29 menn og 14 kvinner
  • Andre deler av munnhulen, 57 menn og 30 kvinner
  • Svelg i munnens nivå, 135 menn og 47 kvinner
De store spyttkjertlene

Lokalisering spyttkjertler