UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Dette er en kreftform som stort sett bare rammer eldre menn. I Norge oppdages ca 40-50 nye tilfeller hvert år.

  • Sist endret: 06.12.2015
  • Sist revidert: 06.12.2015

Årsak

Alt kroppsvev går gjennom fornyelsesprosesser hvor gamle celler dør og nye celler vokser frem gjennom en prosess som kalles celledeling. Av og til hender det at vekstmønsteret endrer seg slik at celledelingen overstiger behovet. Resultatet er dannelse av en svulst. Vanligvis er denne svulsten godartet. I noen tilfeller svikter kontrollen med celledelingen helt, slik at umodne celler vokser raskt og uhemmet. Disse cellene er kreftceller, og har evnen til å vokse inn i nabovev og spre seg til andre deler av kroppen via blodbanen, lymfesystemet eller kroppshulrom. Her gir de opphav til dattersvulster (metastaser).

Faktorer som er av betydning for utvikling av peniskreft, er spesielt dårlig hygiene og høy alder. Personer som er plaget med trang forhud på penis, er også mer utsatt enn andre menn.

Nyere viten tyder på at humant papillomavirus (HPV) også kan være en viktig årsak til peniskreft. Yngre menn er mest utsatt for denne smitten, og av den grunn ser vi for oss at forekomsten av peniskreft kan øke i denne befolkningsgruppen.