UTGIVER AV

 

Utgave for helsepersonell

Kreft i spiserøret utgjør ca. 1% av alle kreftformer. De vanligste symptomene er svelgevansker, vekttap og redusert allmenntilstand. Ved diagnosetidspunktet har svulsten som regel spredt seg.

  • Sist endret: 24.10.2012
  • Sist revidert: 24.10.2012

Kreft er en tilstand med ukontrollert cellevekst. Med dette menes celler som har mistet evnen til å kontrollere sin egen vekst. Dette vil føre til oppsamling og opphoping av den unormale celletypen på ett eller flere steder i form av svulster.

spiserørskreft
Animasjon av spiserørskreft

Hva er kreft i spiserøret?

Kreft i spiserøret (øsofagus) utgjør ca 1% av alle kreftformene, og det påvises i Norge ca 250 nye tilfeller hvert år. Gjennomsnittlig alder ved diagnose er 70 år. Tilstanden er tre ganger så hyppig blant menn som blant kvinner. Personer som røyker eller misbruker alkohol, har økt risiko for å få kreft i spiserøret.

Vi ser også at de som er vedvarende plaget med sure oppstøt/halsbrann (se gastroøsofageal reflukssykdom), har en viss økning i risiko. Noen av disse har tilstanden Barretts øsofagus, som disponerer for en krefttype (adenokarsinom) som har økt i omfang i den vestlige verden de seneste tiårene - sannsynligvis som følge av økende forekomst av overvekt.

Debattregler