UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

  • Sist endret: 28.11.2013
  • Sist revidert: 28.11.2013

Hva er myomer i livmoren?

No title

Myomer eller muskelknuter er godartede svulster som utgår fra den glatte muskulaturen i livmoren (uterus). Det forekommer ofte flere myomer i samme livmor. Mindre myomer gir som regel ingen symptomer. Med økende størrelse av myomene øker sjansen for at de kan medføre plager.

I en ultralydstudie fant man myomer hos 4% av kvinner i alderen 20-30 år, 11-18% i alderen 30-40 år og hos 33% i alderen 40-60 år. Det er stort sprik i forekomst som rapporteres i ulike studier, og det angis forekomster fra 5% til 77% avhengig av hvilke kvinner som studeres og hvilken diagnostisk metode som brukes (f.eks. ultralyd).