UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

syk,sliten.jpg

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Matforgiftning er en sykdom med kvalme, oppkast, magesmerter, diaré og noen ganger feber.

  • Sist endret: 09.10.2015
  • Sist revidert: 09.10.2015

Hva er matforgiftning?

Matforgiftning skyldes forurensning av matvarer eller drikke. De sykdomsfremkallende stoffene er bakterier og/eller deres giftstoffer (toksiner), virus, parasitter eller kjemikalier. Forurensningen skyldes som regel utilfredsstillende håndtering, produksjon eller lagring av mat eller drikke. Tid inntil sykdom (inkubasjonstiden) og varighet av sykdommen avhenger av hvilken mikroorganisme eller toksin som er årsak til tilstanden.

Det er klare holdepunkter for mat- eller vannbåren sykdom dersom tilsvarende sykdom foreligger hos minst 2 personer som har spist det samme, og det finnes holdepunkter for at mat er sykdomskilden.

Matforgiftning forekommer ganske ofte, og en regner at 1 av 4 vil oppleve slike plager i løpet av et år. Det er få utbrudd av matforgiftning som meldes til Folkehelseinstituttet. Sannsynligvis er det en betydelig underrapportering.