UTGIVER AV

 

Utgave for helsepersonell

  • Sist endret: 15.08.2012
  • Sist revidert: 15.08.2012

Hva er godartet, forstørret prostata?

Benign prostatahyperplasi bilde#2

Nedre urinveier med prostata

Godartet (benign) økning av mengden prostatavev i prostata-kjertelen kalles benign prostatahyperplasi og forkortes BPH. Tilstanden er karakterisert ved en gradvis forstørrelse av prostatakjertelen og etter hvert symptomer på hindret avløp for urinen.

Ved godartet forstørret prostata har man ofte to typer plager fra urinveiene: lagringssymptomer og tømmingssymptomer. Typiske lagringssymptomer er plutselig og sterk trang til vannlating, hyppig vannlating med små volum, nattlig vannlating, smerter ved blærefylling og urinlekkasje. Typiske tømmingssymptomer er vansker med å komme i gang med vannlatingen, svak stråle, følelse av ufullstendig tømming, avbrutt vannlating, behov for å presse/trykke, etterdrypp og smerter eller svie ved urinering. Tømmingsproblemer kan føre til overoppfylling av blæra med gradvis økende trykk og smerter over blæra.

Forekomsten av tilstanden øker med alderen. 25% av alle menn mellom 50 og 60 år, og mer enn 50% av alle menn over 60 år har symptomer på BPH.

Debattregler