UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Kragebeinsbrudd er vanlige og tilheler hos de fleste uten problemer. I noen tilfeller gror bruddet imidlertid skjeivt, eller det gror ikke sammen i det hele tatt. Da vil det være aktuelt med et operativt inngrep.

  • Sist endret: 21.01.2015
  • Sist revidert: 21.01.2015

Kragebeinsbrudd forekommer hyppig, spesielt hos barn og unge. Over halvparten av bruddene skjer hos barn under 12 år. 80% av bruddene sitter i midtre tredjedel, 15% i ytre (distale) tredjedel og 5% i indre (mediale) tredjedel. Kragebeinsbrudd kan oppstå som følge av direkte slag mot kragebeinet, støt mot skulderen fra siden, fallskader. Hos voksne kreves en større kraft for å brekke kragebeinet. Tilheling skjer langsommere hos voksne enn hos barn, og risikoen for komplikasjoner er større.

Behandling av kragebeinsbrudd

Kragebeinsbrudd behandles vanligvis uten operasjon med armen i fatle en kort periode (konservativ behandling). Indikasjon for operasjon er vanligvis dersom beinet er blitt forkortet med mer enn 15 mm, eller at det er mer enn 15 mm avstand mellom bruddendene, eller at det foreligger et brudd med mer enn tre bruddstykker.

Feil sammenvoksning (malunion) av bruddendene - av ulike grader - kan oppstå hos opptil 2/3 av pasientene etter konservativ behandling, vanligvis er forkortning problemet. Manglende sammenvoksning (nonunion) eller dannelse av et falskt ledd (pseudartrose) kan også oppstå hos ca. 5% av pasientene, enten de blir operert eller ikke. Operativ behandling gir eller bør gi korrekt stilling av bruddet etter inngrepet hos ca 95%.