UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

skulderleddsskålen

Illustrasjonsfoto

Et ledd er betegnelsen på en forbindelse mellom to eller flere knokler.

  • Sist endret: 26.10.2009

Et ledd er betegnelsen på en forbindelse mellom to eller flere knokler. Ledd deles ofte inn i to grupper:

  • Ekte ledd
  • Uekte ledd

Ekte ledd

Ekte ledd kalles også synovialledd. Det er ledd hvor det finnes en leddhule mellom de to knoklene som danner leddet. De delene av knoklene som vender mot hverandre i leddet, kalles leddflater. Disse er dekt av en tynn og glatt brusk. Leddhulen mellom leddflatene er egentlig ikke noe hulrom. Det er i virkeligheten kun en smal spalte med en ørliten mengde væske i midten. Omkring leddet ligger det en leddkapsel som ytterst består av fast bindevev og innerst en synovialhinne.

Synovialhinnen produserer væsken som ligger mellom leddflatene i leddhulen. Væsken virker smørende og gjør at leddflatene kan gli lett i forhold til hverandre. I tillegg gir væsken næring til brusken på leddflatene.