UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Spondylose er slitasjeforandringer i ryggen. De fleste har lite symptomer eller plager, men noen vil ha ryggsmerter og innskrenket bevegelighet i ryggen.

  • Sist endret: 16.02.2015
  • Sist revidert: 16.02.2015

Hva er det?

No title

Spondylose er betegnelse på det som også kalles slitasjeforandringer i ryggen (spondyl- betyr ryggvirvel). Med slitasje i ryggen menes slitasje både i skivene mellom virvlene, i selve virvlene og i leddbåndene mellom ryggvirvlene. Det typiske er at skivene, som fungerer som støtputer mellom ryggvirvlene, med årene gradvis mister noe av sin elastisitet. Dette fører blant annet til større belastninger på leddbånd, og i sin tur også til belastninger på skjelettet. På samme måte som i andre ledd i kroppen kan det på grunn av belastningene dannes forkalkninger mellom ryggvirvlene med derav følgende redusert bevegelighet.

Spondylose finnes hos de aller fleste over 40 år, men bare et fåtall har symptomer.