UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Øret er menneskets hørselsorgan. Samtidig har det en viktig funksjon i opprettholdelsen av balansen.

  • Sist endret: 15.07.2015
  • Sist revidert: 15.07.2015

Øret består av tre deler:

  • Det ytre øret
  • Mellomøret
  • Det indre øret

Det ytre øret

Ørets opbygning_thumbnails.jpg

Det ytre øret

Det ytre øret består av øremuslingen som stikker ut fra hodet, og en omtrent to centimeter lang øregang. I den indre delen av øregangen finner vi trommehinnen (membrana tympani) som markerer overgangen til mellomøret. Trommehinnen består av et ytre hudlag og har en slimhinne innerst. Når trommehinnen settes i svingninger av lydbølger, overføres bevegelsen til mellomøret og det indre øret. I nerveceller i det indre øret dannes det elektriske impulser som sendes til hjernebarken slik at vi oppfatter lyden.