UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

Klarer du å mestre livet når du er under følelsesmessig stress, sier vi gjerne at vi er mentalt friske. Hvis du mister denne evnen, er du til en viss grad syk.

  • Sist endret: 30.07.2014
  • Sist revidert: 30.07.2014

Psykiske eller mentale lidelser defineres ut fra de symptomer og tegn de gir, og de funksjonsforstyrrelser de fører til. En funksjonsforstyrrelse innebærer for eksempel at du ikke klarer å utføre daglige gjøremål som å stelle huset, gå i butikken, være på jobb.

Symptomer er det du opplever og føler selv, det subjektive, som nedtrykthet og håpløshet. Tegn er hva andre observerer, som at du er oppskjørtet eller puster hurtig.

Mentale lidelser kan vise seg som

  • Påfallende atferd - for eksempel stadig vasking av hendene.
  • Følelser - som å være bedrøvet.
  • Tanker - som sinnsforvirring der for eksempel fjernsynet kontrollerer tankene.
  • Kroppslige reaksjoner - for eksempel svetting, svimmelhet, hodepine.

Overgangen mellom hva som er normalt og unormalt, er ikke alltid skarp. Vi kan også spørre oss om en diagnose er så viktig. Men i mange tilfeller dreier det seg om å avklare om behandling er påkrevet, om inngripen fra helsepersonell kan gjøre livet bedre for en person med psykiske problemer.