fysioterapi,bein.jpg

Illustrasjonsfoto: Colourbox

 • Sist revidert: 09.12.2011

Fakta

 • Lymfødem skyldes redusert transportkapasitet i lymfesystemet. Det medfører at lymfevæske vil sive ut i vevet og gi hevelse.
 • Det skilles mellom to typer lymfødem, primært (arv) og sekundært (på grunn av underliggende sykdom) lymfødem.
 • Lymfødem er en varig tilstand, og det finnes ingen helbredende behandling.
 • Hovedbehandlingen er massasje utført av fysioterapeuter med spesialutdannelse, bruk av elastiske bandasjer og strømper, nøye hudpleie og antibiotika ved oppblussing av hudinfeksjoner.

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet "Lymfødem" i Norsk Elektronisk Legehåndbok. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

Referanser

 1. Petlund CF, Aas M. Lymfødem og lymfangioscintigrafi. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 2279-82.
 2. Rockson SG. Diagnosis and management of lymphatic vascular disease. J Am Coll Cardiol 2008; 52: 799.
 3. Kerchner K, Fleischer A, Yosipovitch G. Lower extremity lymphedema update: pathophysiology, diagnosis, and treatment guidelines. J Am Acad Dermatol 2008; 59: 324.
 4. Mohler ER, Mondry TE. Lymphedema: Etiology, clinical manifestations, and diagnosis. UpToDate, last updated Oct 21, 2011.
 5. Cormier JN, Askew RL, Mungovan KS, Xing Y, Ross MI, Armer JM. Lymphedema beyond breast cancer: a systematic review and meta-analysis of cancer-related secondary lymphedema. Cancer 2010; 116: 5138.
 6. Szuba A, Shin WS, Strauss HW, Rockson S. The third circulation: radionuclide lymphoscintigraphy in the evaluation of lymphedema. J Nucl Med 2003; 44: 43.
 7. Cormier JN, Askew RL, Mungovan KS, Xing Y, Ross MI, Armer JM. Lymphedema beyond breast cancer: a systematic review and meta-analysis of cancer-related secondary lymphedema. Cancer 2010; 116: 5138.
 8. Bergersen TK, Mørk C. En kvinne med leggødem og arrforandringer. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 750-2.
 9. Casley-Smith JR. Alterations of untreated lymphedema and it's grades over time. Lymphology 1995; 28: 174.
 10. Erickson VS, Pearson ML, Ganz PA, Adams J, Kahn KL. Arm edema in breast cancer patients. J Natl Cancer Inst 2001; 93: 96.
 11. Witte CL, Witte MH. Disorders of lymph flow. Acad Radiol 1995; 2: 324.
 12. Shaw C, Mortimer P, Judd PA. A randomized controlled trial of weight reduction as a treatment for breast cancer-related lymphedema. Cancer 2007; 110: 1868.
 13. Kilbreath SL, Ward LC, Lane K, et al. Effect of air travel on lymphedema risk in women with history of breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2010; 120: 649.
 14. Chan DN, Lui LY, So WK. Effectiveness of exercise programmes on shoulder mobility and lymphoedema after axillary lymph node dissection for breast cancer: systematic review. J Adv Nurs 2010; 66: 1902.
 15. Mohler ER, Mondry TE. Lymphedema: Prevention and treatment. UpToDate, last updated March 24, 2011.
 16. Badger CM, Peacock JL, Mortimer PS. A randomized, controlled, parallell-group clinical trial comparing multilayer bandaging followed by hosiery alone in the treatment of patients with lymphedema of the limb. Cancer 2000; 88: 2832-7.
 17. Ko DS, Lerner R, Klose G, Cosimi AB. Effective treatment of lymphedema of the extremities. Arch Surg 1998; 133: 452.
 18. Szuba A, Cooke JP, Yousuf S, Rockson SG. Decongestive lymphatic therapy for patients with cancer-related or primary lymphedema. Am J Med 2000; 109: 296.
 19. Ahmed RL, Thomas W, Yee D, Schmitz KH. Randomized controlled trial of weight training and lymphedema in breast cancer survivors. J Clin Oncol 2006; 24: 2765.
 20. Torres Lacomba M, Yuste Sánchez MJ, et al. Effectiveness of early physiotherapy to prevent lymphoedema after surgery for breast cancer: randomised, single blinded, clinical trial.. BMJ 2010; 340: b5396.
 21. Mortimer PS, Svollen lower limb 2: lymphoedema. BMJ 2000; 320: 1527 - 1529.
 22. Tunkel RS, Lachmann E. Lymphedema of the limb. An overview of treatment options. Postgrad Med 1998; 104: 131 .
 23. Casley-Smith JR. Alterations of untreated lymphedema and it's grades over time. Lymphology 1995; 28: 174.
 24. McWayne J, Heiney SP. Psychologic and social sequelae of secondary lymphedema: a review. Cancer 2005; 104: 457.

Debattregler

Relaterte artikler

Relaterte artikler

Lymfødem, info fra SFL

Dette dokumentet inneholder informasjon fra Skandinavisk Forum for Lymfologi....

Norsk Lymfødemforening

Norsk Lymfødemforening har som målsetting å utøve rådgivende, opplysende og ...

NHI.no - Norges største helsenettside. Basert på Nordens mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell (Norsk Elektronisk Legehåndbok).

©2011 Norsk Helseinformatikk AS. Alle rettigheter er reservert. All informasjon på NHI.no er laget for å gi deg generell kunnskap og er ingen erstatning for innhenting av medisinsk råd eller behandling hos helsepersonell. Dersom du er syk eller trenger medisinsk hjelp av andre grunner, bør du oppsøke lege. NHI er uten ansvar for innholdet på eksterne websteder det er lenket til. Vi tillater ikke reklame for behandlere/ behandlingsmetoder i kommentarfeltene. Alle slike innlegg vil bli slettet.