eldre mann, deprimert, trist.jpg

Illustrasjonsfoto

Aldersdemens starter snikende og forverrer seg gradvis. I starten skjer utviklingen ganske langsomt, men etter en tid endrer pasienten seg merkbart.

  • Sist endret: 13.12.2013
  • Sist revidert: 13.12.2013

Utvikling av aldersdemens

23376388

Hjernen

Alzheimers sykdom starter snikende og forverrer seg gradvis. Utviklingen følger en kurve som kan sammenlignes med unnarennet på en hoppbakke. De første årene er forverringen langsom. Når utviklingen er kommet til "kulen" av hoppbakken, endrer situasjonen seg, og personen som er rammet, endrer seg merkbart over tid. Ved demens som skyldes sykdom i hjernens blodårer, kan utviklingen skje mer trinnvis. Ved denne type er det ofte slik at gjentatte hjerneslag etterfølges av kognitiv svikt.

Etter hvert som svikten utvikler seg, uansett årsak til hjerneskaden, får pasienten stadig større problemer med å klare seg i det daglige. Enkelte oppgaver som å lage seg mat, passe på å ta medisiner og betale regninger, blir vanskelig. Etter hvert blir det problematisk å vaske og kle på seg. Kokeplater kan glemmes. Desorienteringen fører til at stedsansen går tapt, og pasienten kan gå seg bort. Sent i forløpet kan kontroll over urin og avføring svekkes.

Debattregler

Relaterte artikler

Relaterte artikler

Demens, hvorfor blir noen demente?

Alzheimers sykdom påvirker mennesker på ulike måter. Sykdommen utvikler seg langsomt ...

Demens, litteratur og opplysning

Informasjonen er utviklet av Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens Litteratur ...

Demens, medisiner mot

Informasjonen er utviklet av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse ...

Demens, oversikt

Demens er en kronisk og ofte gradvis forverrende sykdom i hjernen som fører til ...

Demens, symptomer

De som kjenner pasienten godt, og spesielt den som bor sammen med en person som ...

NHI.no - Norges største helsenettside. Basert på Nordens mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell (Norsk Elektronisk Legehåndbok).

©2011 Norsk Helseinformatikk AS. Alle rettigheter er reservert. All informasjon på NHI.no er laget for å gi deg generell kunnskap og er ingen erstatning for innhenting av medisinsk råd eller behandling hos helsepersonell. Dersom du er syk eller trenger medisinsk hjelp av andre grunner, bør du oppsøke lege. NHI er uten ansvar for innholdet på eksterne websteder det er lenket til. Vi tillater ikke reklame for behandlere/ behandlingsmetoder i kommentarfeltene. Alle slike innlegg vil bli slettet.