• Sist endret: 26.04.2010

Forebyggende medisiner ved koronarsykdom

Blodplatehemmere

Bruk av blodplatehemmere, Albyl-E i dose på 75-100 mg, anbefales til alle i sekundærforebyggingen av koronarsykdom23Boersma E, Harrington RA, Moliterna DJ, et al. Platelet glycoprotein IIb/IIIa inhibitors in acute coronary syndromes: a meta-analysis of all major randomised clinical trials. Lancet 2002; 359: 189-98. PubMed. I en stor meta-analyse reduserte blodplatehemmere risikoen for nye hjertekarsykdommer med 25%24Antithrombotic Trialists' Collaboration. Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients. BMJ 2002; 324: 71-86. BMJ. Behandlingen med Albyl-E bør starte umiddelbart etter at diagnosen koronarsykdom er stilt og fortsette livet ut2Thompson PD, Buchner D, Pina IL, et al., for the American Heart Association. Exercise and physical activity in the prevention and treatment of atherosclerotic cardiovascular disease: a statement from the Council on Clinical Cardiology (Subcommittee on Exercise, Rehabilitation, and Prevention) and the Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism (Subcommittee on Physical Activity). Circulation 2003; 107: 3109-16. Circulation,24Antithrombotic Trialists' Collaboration. Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients. BMJ 2002; 324: 71-86. BMJ. En annen type blodplatehemmer, Klopidogrel (Plavix) er et effektivt alternativ hos pasienter som ikke kan ta Albyl-E. En kombinasjon av ASA + kopidogrel anbefales i opptil 12 mnd etter en akutt koronar hendelse med innsetting av stent i koronararterien. eller perkutan koronar intervensjon med stentplassering24Antithrombotic Trialists' Collaboration. Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients. BMJ 2002; 324: 71-86. BMJ.

Betablokker

Alle med gjennomgått hjerteinfarkt tilrås behandling med betablokker livet ut dersom det ikke foreligger kontraindikasjoner2Thompson PD, Buchner D, Pina IL, et al., for the American Heart Association. Exercise and physical activity in the prevention and treatment of atherosclerotic cardiovascular disease: a statement from the Council on Clinical Cardiology (Subcommittee on Exercise, Rehabilitation, and Prevention) and the Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism (Subcommittee on Physical Activity). Circulation 2003; 107: 3109-16. Circulation,25Eagle KA, Guyton RA, Davidoff R, et al., for the American College of Cardiology, American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, American Society for Thoracic Surgery and the Society of Thoracic Surgeons. ACC/AHA 2004 guideline update for coronary artery bypass graft surgery: summary article: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Update the 1999 Guidelines for Coronary Artery Bypass Graft Surgery). Circulation 2004; 110: 1168-76. Circulation. En rekke studier har vist at betablokkere reduserer risikoen for å få et nytt hjerteinfarkt, plutselig død og død i forbindelse med et nytt hjerteinfarkt26Freemantle N, Cleland J, Young P, Mason J, Harrison J. Beta blockade after myocardial infarction: systematic review and meta regression analysis. BMJ 1999; 318: 1730-7. BMJ.

Statinbehandling

Statin er et fellesnavn på de legemidlene vi idag bruker til å redusere kolesterolmengden i blodet. Statiner, for eksempel simvastatin, anbefales til så godt som alle med koronarsykdom uansett kolesterolverdi, og i alle fall ved totalkolesterol høyere enn 5,0 mmol/L eller LDL-kolesterol høyere enn 3,0 mmol/L. Reduksjon av kolesterolnivået reduserer risikoen for ny koronarsykdom27Koren MJ, Hunninghake DB, for the ALLIANCE Investigators. Clinical outcomes in managed-care patients with coronary heart disease treated aggressively in lipid-lowering disease management clinics: the alliance study. J Am Coll Cardiol 2004; 44: 1772-9. PubMed,28Baigent C, Keech A, Kearney PM, et al., for the Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90,056 participants in 14 randomised trials of statins. Lancet 2005; 366: 1267-78. PubMed,29Josan K, Majumdar SR, McAlister FA. The efficacy and safety of intensive statin therapy: a meta-analysis of randomized trials. CMAJ 2008; 178: 576-84. CMAJ. De med høyest risiko har størst gevinst30Baigent C, Keech A, Kearney PM, et al for the Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90,056 participants in 14 randomised trials of statins. Lancet 2005; 366: 1267-78. PubMed.

Debattregler

Relaterte artikler

Relaterte artikler

Selvmordsforsøk hos barn og ungdom, til foreldre

Selvmordsforsøk kan være uttrykk for et virkelig ønske om å dø, men det er oftere ...

Tanker om Rusvaner

TOR - Tanker om rusvaner er et samtaletilbud til voksne som er i ferd med å utvikle rusproblemer....

NHI.no - Norges største helsenettside. Basert på Nordens mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell (Norsk Elektronisk Legehåndbok).

©2011 Norsk Helseinformatikk AS. Alle rettigheter er reservert. All informasjon på NHI.no er laget for å gi deg generell kunnskap og er ingen erstatning for innhenting av medisinsk råd eller behandling hos helsepersonell. Dersom du er syk eller trenger medisinsk hjelp av andre grunner, bør du oppsøke lege. NHI er uten ansvar for innholdet på eksterne websteder det er lenket til. Vi tillater ikke reklame for behandlere/ behandlingsmetoder i kommentarfeltene. Alle slike innlegg vil bli slettet.