Celleforandringer kan være forstadier til kreft i livmorhalsen. Påvisning av celleforandringer gjør det mulig å gripe inn på et tidlig tidspunkt med tiltak som kan forhindre kreft.

  • Sist endret: 07.08.2013

Hva er celleforandringer i livmorhalsen?

No title

Celleforandringer kan være forstadier til kreft i livmorhalsen. Med forstadier menes forandringer som kan utvikle seg til kreftforandringer, men som ikke er kreft nå. Og der vi kan gripe inn i utviklingen og forhindre at det oppstår kreft. I de fleste tilfellene vil celleforandringer ikke utvikles til kreft, selv uten behandling, men det er likevel fornuftig med kontroll.

Ordet "celleforandringer" dekker både utvikling av unormale celler og forstadier til livmorhalskreft. Forstadier til livmorhalskreft kalles også dysplasier, og det finnes flere stadier av disse. Celleprøven kan vise lette eller alvorlige celleforandringer. Selv ved alvorlige celleforandringer er det ikke sikkert at det ubehandlet vil utvikles kreft. Først når celler som er forandret, trenger gjennom slimhinnen, snakker vi om livmorhalskreft.

celleforandringer i livmorhalsen
Animasjon av celleforandringer i livmorhalsen

Forandringene kan ses i celleprøver som tas fra overflaten på livmorhalsen. Det ble tidligere skilt mellom tre nivåer av tilstanden, CIN 1, CIN 2 og CIN 3 - der CIN 3 betegnet de mest uttalte forandringene. Denne inndelingen er nå forlatt. Det skilles nå mellom LSIL (lavgradig skvamøs intraepitelial lesjon) og HSIL (høygradig skvamøs intraepitelial lesjon). LSIL er altså uttrykk for mindre forandringer, mens HSIL er uttrykk for mer omfattende og mulig alvorligere celleforandringer. På tidspunktet hvor det eventuelt påvises celleforandringer, er det ingen symptomer på sykdom. Forandringene blir som regel oppdaget ved rutinekontroll hos lege hvor det tas celleprøve, også kalt kreftprøve.

Forekomsten av celleforandringer har økt siden 70-tallet. Over 25 000 norske kvinner får hvert år konstatert unormale celler i livmorhalsen ved celleprøve. I dag utføres rutinekontroll hvert tredje år hos kvinner over 25 år. På denne måten oppdager vi lettere forstadier og reduserer forekomsten av livmorhalskreft. Gynekologer mener at rutinemessig taking av celleprøve på kvinner under 25 år gjør mer skade enn gagn.

Debattregler

Relaterte artikler

Relaterte artikler

Celleprøve

Hva er celleprøve fra livmorhalsen? Prøvetaking fra livmorhalsen (portio og cervix) ...

Livmorhalskreft og HPV

Informasjon basert på retningslinjer fra Kreftregisteret.

Celleforandringer i livmorhalsen

Livmoren, uterus, er det sentrale organet i kvinnens forplantningssystem....

- Bærer preg av hastverksarbeid og manglende innsikt

Folkehelseinstituttet (FHI) reagerer kraftig på Bioteknologinemndas råd om å ...

Alt du trenger å vite om HPV-vaksinen

HPV-vaksinen forebygger smitte av humant papillomavirus (HPV) som kan føre til kreft i livmorhalsen....

NHI.no - Norges største helsenettside. Basert på Nordens mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell (Norsk Elektronisk Legehåndbok).

©2011 Norsk Helseinformatikk AS. Alle rettigheter er reservert. All informasjon på NHI.no er laget for å gi deg generell kunnskap og er ingen erstatning for innhenting av medisinsk råd eller behandling hos helsepersonell. Dersom du er syk eller trenger medisinsk hjelp av andre grunner, bør du oppsøke lege. NHI er uten ansvar for innholdet på eksterne websteder det er lenket til. Vi tillater ikke reklame for behandlere/ behandlingsmetoder i kommentarfeltene. Alle slike innlegg vil bli slettet.