styrketrening - eldre dame2

Styrketrening er den viktigste treningsformen for eldre.

Det er aldri for sent å begynne å trene. Tvert i mot. For mange eldre vil helsegevinsten være større enn for yngre.

  • Sist revidert: 14.03.2011

Trening kan bremse det aldersbestemte forfallet og hjelpe deg å opprettholde dine evner til å klare dagliglivets oppgaver, noe som fører til en lettere hverdag og en bedre selvfølelse.

Selv svært skrøpelige sykehjemspasienter som aldri før har trent, kan begynne å trene. I virkeligheten skjer det sjelden. Vi mosjonerer mindre etter å ha fylt 60 år, og dette gjelder spesielt kvinner. Treningen må selvsagt være tilpasset den formen vi har. For noen kan det å gå en ekstra runde i gangen på sykehjemmet være nok. Eller kanskje bare det å trene på å reise seg fra stolen og sette seg igjen. Andre kan være så friske og spreke at de kan jogge små turer eller delta på aerobictimer.

I følge en artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening er fysisk inaktivitet en av de viktigste risikofaktorene i eldre alder.

Fordelene for eldre som trener, er mange. Fysisk aktivitet reduserer dødelighet, fedme, blodtrykk og risiko for sykdommer som lungesykdom, slag, Alzheimers, hypertensjon, kreft og skader. Det fremmer både mental og fysisk helse, bedrer funksjonsdyktighet, balanse, kroppskontroll, fremmer glukosetoleranse og insulineffekt og halverer risikoen for hjertesykdom og dødelighet.

Dessuten er det gunstig i forebyggingen av beinskjørhet, mot leddlidelser, belastningslidelser, det minsker risiko for enkelte typer kreft, forebygger depresjoner, bedrer den generelle mestringsevnen og selvbildet.

Norges Idrettshøgskoles kartlegging av fysisk aktivitet og fysisk form, som foregikk fra april 2008 til desember 2008, viser at aktivitetsnivået blant voksne og eldre er relativt stabilt ved økende alder, men at man ser et markert fall etter 70 år.

Bare 20 prosent av befolkningen (alle) oppfyller gjeldende anbefalinger for fysisk aktivitet.

Debattregler

Relaterte artikler

Relaterte artikler

Aktive kvinner får færre benbrudd

Bentettheten, muskelstyrken og balansen blir bedre når kvinner i høy alder trener.

Balansetrening

Balansetrening er viktig for alle grupper i befolkningen.

Balansetrening for eldre

Balansetrening reduserer risikoen for fall og bedrer funksjonsdyktigheten.

Barn som trener styrke, øker aktivitetsnivået

Forskning tyder på at styrketrening for barn ikke bare er trygt, men at det også ...

Du er forbildet!

Et nytt og bedre liv for barnet ditt? Du må vise vei.

NHI.no - Norges største helsenettside. Basert på Nordens mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell (Norsk Elektronisk Legehåndbok).

©2011 Norsk Helseinformatikk AS. Alle rettigheter er reservert. All informasjon på NHI.no er laget for å gi deg generell kunnskap og er ingen erstatning for innhenting av medisinsk råd eller behandling hos helsepersonell. Dersom du er syk eller trenger medisinsk hjelp av andre grunner, bør du oppsøke lege. NHI er uten ansvar for innholdet på eksterne websteder det er lenket til. Vi tillater ikke reklame for behandlere/ behandlingsmetoder i kommentarfeltene. Alle slike innlegg vil bli slettet.