window.nhiStrings = { "ToOrdering": "Til bestilling", "Summary": "Sammendrag", "InternalErrorGettingDocumentData": "Intern feil ved henting av dokumentdata.", "RegistrationComplete": "Registrering fullført", "SaveValues": "Save values", "DeleteCookies": "Slett informasjonskapsler", "SubscribeToNewsletter": "Meld deg på nyhetsbrev", "UrlForGetProfile": "konto/hent-profil", "ClickToConfirm": "Klikk her for å bekrefte", "SendEmailFeedback": "Send e-post/Tilbakemelding til redaksjonen", "HelpUsImprove": "Hjelp oss å bli bedre", "ConcurrentUserInstruction": "Du er logget inn med en bruker som er felles for en organisasjon. Slike brukere har desverre ikke mulighet til å gjøre personlige innstillinger. Dersom du ønsker en personlig bruker, må du logge av og deretter registrere deg.", "InternalErrorTryAgain": "En intern feil oppstod, vennligst prøv igjen", "PleasEnterEmail": "Vennligst skriv inn din e-postadresse.", "YouAreNowLoggedOut": "Du er nå logget av", "NewMessage": "Ny melding", "WhatIsTheRequestConcerning": "Hva gjelder din henvendelse?", "NoTermsFor": "Ingen termer på", "ExceptionSendingInvitation": "Exception sending e-mail invitation. Exception message: {0}", "LicenseConditions": "lisensvilkårene", "MustGiveConsent": "Du må godta NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern", "HttpErrorBadRequest": "Bad Request", "Handbook": "Håndboken", "UrlForProfile": "konto/rediger", "RemoveFromFavorites": "Fjern fra favorittlisten", "DocumentAddedToFavorites": "Dokumentet ble lagt til i favorittlisten.", "YouHaveToBeLoggedInToSendArticle": "Du må være logget inn for å sende artikkel.", "TourFile": "/content/tour/tour.no.js", "VimeoAlbumId": "3948075", "ShowResult": "Vis resultat", "AndGainImmediateAccessOr": "og få tilgang umiddelbart, eller", "YourLoginHasBeenValidated": "Din innlogging har blitt validert", "PrintedBy": "Skrevet ut av", "GuidelineSource": "Kilde: Helsedirektoratet.no", "ToChangePasswordContact": "For å få endret passordet må du ta kontakt med", "ThisDocumentComesFrom": "Dette dokumentet er hentet fra", "YouAlreadySubscribe": "Du har allerede et aktivt abonnement.", "ClickToOrder": "Klikk her for å bestille", "UrlForPurchaseConfirmation": "bestilling/betalingsbekreftelse", "NextPage": "Neste side", "PriceForGroups": "", "AccountHolder": "Kontoholder", "SearchReturnedFewHits": "Søket ga få treff. Utvid søket hvis du ikke fant det du var ute etter.", "Relevance": "Relevanse", "SendArticleBody": "", "CookieSupportRequired": "Dette nettstedet krever en nettleser med støtte for cookies. ", "AccessibleOnlyToValidUsers": "Denne siden er kun tilgjengelig for brukere med en gyldig konto.", "ContactUs": "Kontakt oss", "ContentAZ": "Innhold A-Å", "TheDocumentDoesNotHavePreviouslyPublishedVersion": "The document '{0}' does not have any previously published versions to compare with.", "EditedProfile": "Redigert profil", "SelectSubTopic": "Velg undertema...", "Updated": "Oppdatert", "LockedAccount": "Låst konto", "RestartOrderHere": "Start bestillingen på nytt her.", "Organisation": "Organisasjon", "EmptyList": "Listen er tom", "AnErrorOccured": "En feil har oppstått", "ChooseAlternative": "Velg alternativ", "EmailAlreadyExists": "E-postadressen du har angitt finnes allerede i systemet.", "PleaseSelectTypeOfProfessionEducation": "Vennligst velg type profesjon/studie.", "YouMustEnterYourCountry": "Du må fylle ut land", "TakeMeToTheTop": "Ta meg til toppen", "SearchReturnedNumerousHits": "Søket ga mange treff. Juster søket hvis du ikke finner det du søker etter.", "Supplier": "Leverandør", "WhatAreYouSearchingFor": "Hva søker du etter?", "IfAlreadyRegistered": "Dersom du allerede er registrert kan du logge inn", "PricesForIndividuals": "Priser for enkeltpersoner", "InvalidPasswordConfirmation": "Det gjentatte passordet var ikke det samme som det første, prøv igjen.", "YouNeedASubscriptionToRead": "Du trenger et abonnement for å lese innholdet på denne siden ...", "ArticleSent": "Artikkel er sendt", "YouAreNowLoggedOutOfTheService": "Du har nå logget ut av tjenesten.", "AlphabetWord": "Alfabet", "NullParameter": "Null parameter", "Delete": "Slett", "NewSuper": "ny", "Symptom": "Symptom", "NoSimilarWordsFound": "Fant heller ingen ord som lignet.", "RestrictSearch": "Avgrens søk", "SelectRegion": "Velg region", "PleaseSelectSpeciality": "Vennlist velg spesialitet", "Previous": "Forrige", "AProductMustBeChosen": "Et produkt må være valgt for å gå videre.", "MissingRecaptchaData": "Missing recaptcha data from form entry. Unable to verify humanity of sender.", "References": "Referanser", "YouHaveRegisteredForAStudentTrial": "--translation missing--", "RegretFormFor": "Angreskjema for kjøp av", "BackTo": "Tilbake til", "JumpToContent": "Hopp til innhold", "PriceInNOKIncludingVat": "Kr. {0},- inkl. mva.", "IngressImage": "Ingressbilde", "Course": "Kurs", "Newsletter": "Nyhetsbrev", "YouHaveRegisteredForATrial": "Du har registrert deg for en prøvetilgang. Vennligst bekreft din e-postadresse.", "GoToFrontpage": "Gå til forsiden", "Alphabetically": "Alfabetisk", "ContactPerson": "Kontaktperson", "ChooseProduct": "Vennligst velg produkt", "ErrorSendingArticle": "Feil ved sending av artikkel", "YouWillNotReceiveSpam": "Du vil ikke motta annen e-post fra oss og vi vil heller ikke videreformidle adressen din til andre.", "PayByIban": "Betal med IBAN konto", "UrlForContactConfirmation": "bestilling/bekreftelse", "SendTip": "Tips oss", "ErrorLoadingFrontPage": "En feil oppstod ved lasting av forsiden", "HaveYouSpelledItCorrectly": "Har du stavet det riktig?", "AreYouAPersonalUser": "Er du en personlig bruker?", "FilterList": "Avgrens listen", "NormalFontSize": "Normal tegnstørrelse", "NoHits": "Beklager, søket ga ingen treff.", "PerMonth": "/ mnd", "Sources": "Kilder", "GetAccess": "Kjøp tilgang", "TheFrontpage": "forsiden", "LogInAgain": "logge inn igjen", "LogInToViewFavorites": "Logg inn for å se dine favoritter", "DocumentNotTranslated": "Dokument ikke oversatt", "OrGoTo": "eller gå til", "Articles": "Artikler", "TipSentBy": "Tipset er sendt av", "UnableToLocatePublishedVersion": "Unable to locate any published versions of page with id '{0}'.", "LogOut": "Logg ut", "MarkWordsInText": "Marker ordforklaringer i teksten", "YouMustEnterIbanAccountNumber": "IBAN-kontonummer må være utfylt.", "YouAreTryingToOrderWithAnExistingUser": "Du forsøker å bestille NEL med en eksisterende bruker. Vennligst skriv inn passordet ditt for å bekrefte at du er", "GoBackToPreviousPage": "Gå tilbake til siden du kom fra.", "ResetsAllParameters": "Resets all parameters for this scheduled job to their default values.", "YouHaveToBeLoggedInToSendFeedback": "Du må være logget inn for å gi tilbakemelding", "OnlyAccessibleToSubscribersTo": "Dette dokumentet er kun tilgjengelig for brukere med et aktivt abonnement på", "RememberTextDescription": "Gjør at teksten du skriver inn huskes til neste gang du sender et dokument", "MakeContact": "Ta kontakt med", "EnterPassword": "Skriv inn passord", "DiscountDescriptionDays": "Koden gir {0} dager gratis tilgang.", "DiscountDescriptionCash": "Rabatt på NOK {0},- (prisavslaget gjøres ved betaling).", "HttpErrorInternalServerError": "Internal Server Error", "StudentYearsRemainingIsRequired": "Feltet 'Gjenværende studieår' må fylles ut.", "ImagePostfix": " - bilde", "Definition": "Definisjon", "CurrentPassword": "Nåværende passord", "UrlForConfirmCustomerData": "bestilling/personopplysninger", "IbanAccount": "IBAN konto", "Producer": "Produsent", "PleaseConfirm": "Vennligst bekreft", "PayByInvoice": "Betal med faktura", "SavesAllParameters": "Saves all parameters for this scheduled job.", "ConcurrentUser": "Fellesbruker", "NoRouteFound": "Fant ingen rute til forespørselen", "DiscountTokenIsInvalid": "Rabattkoden er ugyldig.", "DocumentNotTranslatedDescription": "Dette dokumentet er ennå ikke oversatt og innholdet er heller ikke tilpasset lokale forhold.", "StudentNumberIsRequired": "Feltet 'Studentnummer' må fylles ut.", "KnownDiseases": "Kjente sykdommer", "InvalidAddress": "Ugyldig adresse, prøv igjen.", "ChooseDocumentFromLeft": "Velg et dokument fra venstremenyen.", "DoYouNeedHelp": "Trenger du hjelp med innlogging, faktura, utskrift eller noe annet?", "PleaseEnterName": "Vennligst skriv inn ditt navn.", "IncreaseFontSize": "Øk tegnstørrelsen", "NoTokenInModelRetryUrl": "No discount token in model. Retry the operation from the initial URL you received by e-mail", "SendFeedback": "Send tilbakemelding til redaksjonen", "ThankYouForYourFeedback": "Takk for tilbakemeldingen", "YouMustEnterYourZip": "Du må fylle ut postnummer", "DesignedToHelp": "Designet for å hjelpe leger og annet helsepersonell i en presset hverdag", "TipOfTheDay": "Dagens tips", "ForgottenPassword": "Glemt passord?", "DiscountDescriptionPercentage": "{0}% rabatt (prisavslaget gjøres ved betaling).", "YouMustSelectPaymentMethod": "Du må velge betalingsmåte", "ThankYouForYourFeedbackLong": "Takk for din tilbakemelding.\r\nVi videresender den til våre granskere.\r\n\r\nMed vennlig hilsen, NEL-redaksjonen.", "WithoutName": "Uten navn", "FollowLinkForOffer": "Følg lenken nedenfor og fyll ut skjema, så tar vi kontakt med et uforpliktende tilbud.", "ContactForm": "Kontaktskjema", "ContactInfo": "Kontaktinformasjon", "AgainHere": "igjen her", "orContact": "eller ta kontakt med", "NotFound": "Not found", "UpdatedArticles": "Oppdaterte artikler", "Ordering": "Bestilling", "PleaseEnterRecipientEmail": "Vennligst skriv inn en e-postadresse som dokumentet skal sendes til.", "MustPayVat": "Momspliktig", "MessageFromSender": "Melding fra avsender", "SearchInstruction2": "Hvis du er ute etter en ICD-10 og ICPC-kode, kan du bare taste inn koden og trykke søk.", "DocumentCouldNotBeLoaded": "Dokumentet kunne ikke lastes", "DoNotReply": "Ikke svar", "UsernameAlreadyInUse": "Brukernavnet du forsøker å endre til er allerede i bruk.", "SessionTimeOutYouMustRestart": "Det har gått for lang tid med inaktivitet, du må starte bestillingen på nytt.", "ShowAll": "Vis alle", "AllContent": "Alt innhold", "OnlyEnterIfYouWishToChangePassword": "Du trenger kun fylle ut dette dersom du ønsker å endre passordet ditt.", "IfYouAreNot": "Dersom du ikke er", "NewsAccessInformation2": "For å få tilgang til andre dokumenter i NEL må du ha et gyldig abonnement.", "ArticleIndex": "Hurtignavigasjon", "StudentProductRequireStudentProfession": "Du har valgt studentpris og må da også velge student som yrke.", "ConfirmYourPassword": "Bekreft ditt passord", "EditDocument": "Rediger dokument", "LastRevised": "Sist revidert", "ClickToContinue": "Klikk her for å fortsette", "DoYouWantToReadMoreAboutTheSymptom": "Vil du lese mer detaljer om symptomet?", "Status": "Status", "Search": "Søk", "InternalErrorSendingCheckEmail": "Intern feil ved sending. Sjekk at du har skrevet inn en gyldig e-postadresse.", "FieldsNameAndUsernameMustExist": "Feltene 'Navn' og 'E-postadresse' må fylles ut.", "SignIn": "Logg inn", "YouMustEnterYourPostAddress": "Du må fylle ut post-adresse", "ConcurrentUsersCannotEditProfile": "Organisasjonsbrukere kan ikke redigere brukerprofilen.", "YouHaveToBeLoggedInToSendRequest": "Du må være logget inn for å sende forespørsel.", "Please": "Vennligst", "YouMay": "Du kan", "CustomerRightsParagraph1": "I henhold til angrerettloven ved forbrukerkjøp finner du her vedlagt et angreskjema for ditt kjøp fra Norsk Helseinformatikk AS.", "CustomerRightsParagraph2": "Du er pliktig å gi melding til selgeren innen 14 dager (jf. Angrerettloven §13) etter du har mottatt varen/tjenesten om at du ønsker å gå fra avtalen og benytte deg av din angrerett. Kontakt derfor vårt kundesenter så raskt som mulig dersom du vil benytte deg av din rett til å angre på et kjøp.", "CustomerRightsParagraph3": "Vi gjør oppmerksom på at du ikke behøver å benytte vedlagte skjema, men kan sende en e-post til salg@nhi.no der du skriver at du ønsker å benytte deg av angreretten.", "InvalidSearch": "Ugyldig søk", "AccountActivation": "Kontoaktivering", "Subscription": "Abonnement", "AdvocateInvitationExceededMaxUsage": "The supplied advocate invitation is used past its maximal usage count", "SettingsFor": "Innstillinger for ", "ReturnToSearch": "Tilbake til søk", "NoGuidelineFound": "Veileder ikke funnet", "MustAgreeWithLicenseTerms": "Du må krysse av for å godta lisensvilkårene.", "UnknownUsername": "Angitt brukernavn er ikke registrert i databasen", "FormIncomplete": "Mangelfull utfylling av skjema. Se nedenfor.", "Product": "Produkt", "NewPasswordWasMailedTo": "Et nytt passord har blitt sent til {0}.
\r\n
\r\nNB: Dersom du ikke mottar eposten, prøv følgende:
\r\n
\r\nA) Sjekk mappen for søppelpost.
\r\nB) Dersom du ikke finner noe der, prøv på nytt og dobbelsjekk at du skriver inn epost-adressen riktig, og at det er adressen du er registrert med tidligere.", "ThisIsAReciept": "Dette er en kvittering på ditt kjøp. Du vil om kort tid motta en faktura.", "PleaseConfirmFields": "Vennligst bekreft eksisterende informasjon og/eller fyll ut manglende felter.", "PricesAndProducts": "Priser og produkter", "ExceptionDuringSearch": "En feil oppstod ved søking. Ved gjentatte feil, oppgi feilmeldingen nedenfor til ", "ProducedBy": "Produsert av", "ForgottenPasswordClickHere": "Glemt passord? Trykk her", "YourOrderWasRecievedWithoutInvoice": "Din bestilling er nå effektuert. En e-post med kopi av denne kvitteringen er sendt. Du har blitt gitt tilgang til produktet og kan ta det i bruk umiddelbart.", "ShowContent": "Vis innhold", "AdvertiserContent": "Annonsørinnhold", "DocumentState": "Dokumentstatus", "NewPasswordGeneratedAndSent": "Et nytt passord er generert og sendt til e-postadressen.", "ShowDocumentHistory": "Vis dokumenthistorikk", "CountOfCookies": "Antall informasjonskapsler lagret for", "DearNewsReader": "Kjære nyhetsleser", "DiscountTokenNotValidForThisProduct": "Rabattkoden er ikke gyldig for det valgte produktet", "BackToStartPage": "Tilbake til forsiden", "SendersEmail": "Avsenders e-postadresse", "ExceptionDuringLogIn": "Det har oppstått en feil under innloggingen. Hvis du har gjentatte problemer, ta kontakt med", "Contact": "Kontakt", "Cookies": "Informasjonskapsler", "DoNotShowThisWarningAgain": "Ikke vis denne advarselen igjen", "Frontpage": "Forside", "YouHaveAttemptedInvalidLogin": "Du har forsøkt å logge inn med et ugyldig brukernavn eller passord", "InvalidName": "Ugyldig navn, prøv igjen.", "Country": "Land", "FeedbackRegardingDocument": "Tilbakemeldingen gjelder dokumentet", "ChooseCategory": "Velg kategori", "ResetFilters": "Nullstill filtre", "TheSelectedPageMustBeOfType": "The selected page must be of type ", "LoggedInAs": "Innlogget som", "Password": "Passord", "SendTicket": "Send forespørsel / tilbakemelding", "NewPasswordSentTo": "Et nytt passord er sendt til", "SearchTerm": "Søkeord", "NewsArchive": "Nyhetsarkiv", "SendDocumentAsEmail": "Send dokumentet som e-post", "PersonalInformation": "Personopplysninger", "SaveChanges": "Lagre endringer", "drugTermsInTheArticle": "medikamenter i teksten", "UrlForContactForOffer": "bestilling/tilbud", "BrokenLink": "Broken Link", "UnknownError": "Ukjent feil.", "GiveUsYourFeedBackRegarding": "Gi oss din feedback på ", "QuizPostfix": " - quiz", "SearchTerms": "Søkeord", "PriceForPrivatePractice": "Pris for legekontor", "ByClickingHere": "ved å klikke her", "TwelveMonths": "12 måneder", "UrlForMissingRole": "konto/mangler-abonnement", "PasswordTooShort": "Passordet må være minst 6 tegn.", "EnterUsername": "Skriv inn brukernavn", "TooManyConcurrentUsers": "Antallet samtidige brukere har blitt overskredet", "ErrorConfirmingConsent": "

Det har oppstod en feil, kontakt oss på nhi@nhi.no så skal vi hjelpe deg.

", "YouAreNowLoggedInButExpired": "Du er nå logget inn, men har et utløpt abonnement på", "YouHaveAlreadyHadATrial": "Et prøveabonnement har allerede blitt registrert på denne epostadressen.", "Language": "Språk", "MustAcceptTerms": "Du må godta kjøpsvilkårene for å fortsette", "Confirmation": "Bekreftelse", "Payment": "Betaling", "UrlForSearch": "sok", "ConfirmEmail": "Bekreft e-postadresse", "ThanksForTicket": "Takk for din forespørsel!", "ButYouDoSubscribeTo": "Men du har abonnement på", "SaveAsFavorite": "Lagre som favoritt", "ConfirmOrder": "Bekreft bestilling", "PrivatePracticeDiscount": "Er dere flere brukere på samme legekontor gir vi en grupperabatt.", "StudentNumber": "Studentnummer", "ExceptionSavingProfile": "Det har oppstått en feil under lagring av brukerprofil. Hvis du har gjentatte problemer, ta kontakt med", "ConfirmYouAreHuman": "Du må verifisere at du er et menneske. Recaptcha returnerte feilkoder:", "YouMustEnterYourCity": "Du må fylle ut sted/by", "YouMustEnterYourName": "Du må fylle ut navn", "SorrySearchReturnedNoHits": "Beklager, søket ga ingen treff.", "IfYouGetThisMessage": "Dersom du får denne meldingen på en personlig bruker knyttet til din egen e-postadresse, kan følgende være årsaken:", "IamAsOfToday": "Jeg er pr i dag", "CustomerTitle": "Tittel", "UrlForRegistration": "bestilling/registrering", "UserNotFound": "Angitt bruker er ikke registrert i databasen, ", "MarkAsRead": "Merk meldingen som lest", "HowToUse": "Om hvordan NEL bør anvendes", "NewSaleOf": "Salg av", "YouMustEnterVatId": "MVA-id må være utfylt.", "LastPublished": "Publisert", "DocumentDeletedFromFavorites": "Dokumentet er slettet fra favorittlisten.", "ThisCouldBeASeriousSymptom": "Dette kan være et alvorlig symptom. Du bør kontakte lege snarlig.", "ToFrontpageOf": "Til forsiden av", "PreviousPage": "Forrige side", "Changed": "Endret", "Keywords": "Nøkkelord", "Alphabet": "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå", "FrequentlyAskedQuestions": "Vanlige spørsmål om NEL", "IfYouHaveQuestionsOrProblems": "Dersom du har spørsmål eller vedvarende problemer, ta kontakt.", "ChangesToProfileSaved": "Endringene i brukerprofilen ble lagret.", "WeHaveRecievedYourRequest": "Vi har mottat din hendvendelse og vil ta kontakt i løpet av de nærmeste dagene.", "SavedAsFavorite": "Lagret som favoritt", "RegisterNewUser": "Registrer ny bruker", "FeedbackConcerning": "Tilbakemelding gjelder følgende side", "Created": "Opprettet", "ExpiredAdvocateInvitation": "The supplied advocate invitation is expired", "SendFeedbackToEditors": "Gi tilbakemelding til redaksjonen", "DocumentPublished": "Dokument publisert", "SomethingStrangeHappenedDuringLogIn": "Noe merkelig skjedde under din innlogging. Hvis du har gjentatte problemer, ta kontakt med", "ForgottenPasswordInstruction": "Dersom du har glemt passordet ditt kan du skrive inn e-postadressen din nedenfor og trykke på knappen. Det vil da bli generert et nytt passord som du får tilsendt pr e-post.", "FilterSearch": "Avgrens søk", "PrintedFrom": "Innholdet er skrevet ut fra", "EnterEmail": "Fyll inn din e-postadresse.", "UnableToReadDocumentDueToConcurrentUsers": "Du får ikke lest dette dokumentet akkurat fordi antallet samtidige brukere som er registrert på dette abonnementet er overskredet. Vennligst prøv igjen om en liten stund.", "ContentType": "Innholdstype", "ChangePassword": "Endre passord", "Unsubscribe": "slå av abonnementet her", "PostProductBlurb": "", "AdditionalInformation": "Tilleggsinformasjon", "YouAreNowLoggedInTo": "Du er nå logget inn på", "LoggedOut": "Logget ut", "CurrentEditViewNotPage": "Current edit view is not a page", "Required": "Påkrevd", "ChooseVideo": "Velg video", "at": "ved", "by": "av", "of": "av", "or": "eller", "To": "Til", "Disclaimer": "Forbehold", "ProblemsWithRegistration": "Vi har problemer med din registrering, vennligst send en epost til {0} så vi kan hjelpe deg.", "WelcomeToSitename": "--translation missing--", "TheDocument": "Dokumentet", "LastUpdatedTooltip": "Dato for siste oppdatering. En oppdatering kan omfatte mindre endringer i deler av artikkelen.", "TermsAndDefinitions": "Termer og definisjoner", "WeUseCookies": "", "AlreadyCustomerLogin": "Allerede kunde? Gå til innlogging", "SeveralPeopleAreSharingYourUser": "En eller flere andre personer har tilgang til ditt brukernavn/passord og benytter seg av dette.", "SearchDiseases": "Søk i sykdommer", "IfProblemPersistsContactUsAt": "Dersom dette problemet fortsetter, vennligst ta kontakt med oss på", "HttpErrorNotImplemented": "Not Implemented", "RegisterYourDetailsBelow": "Registrer din informasjon nedenfor.", "InvalidEmailConfirmation": "Feil i bekreftelse av e-postadresse, vennligst prøv igjen.", "InternalCmsProduct": "Admin", "LastPublishedTooltip": "Dato for første gangs publisering.", "InformationPrinted": "Pasientinformasjon skrevet ut", "MedicalExperts": "Medisinske ekspertgranskere", "InternalError": "En intern feil oppstod ved visning av siden.", "ExceptionSendingPassword": "Det har oppstått en feil under sending av passord.. Hvis du har gjentatte problemer, ta kontakt med", "SearchAlternatives": "Søkealternativ", "ShowMore": "Vis mer", "ShowHits": "Vis {0} treff", "Age": "Alder", "All": "Alle", "New": "Ny", "Tip": "Faglig tips", "Rss": "RSS", "Sex": "Kjønn", "Yes": "Ja", "Zip": "Postnummer", "AboutPatientInfo": "Om pasientinfo", "Email": "E-postadresse", "InvalidPaymentMethod": "Ugyldig betalingsmåte", "About": "Om", "First": "Første", "Drugs": "Medikamenter", "LoginHere": "Innlogging", "Close": "Lukk", "Name2": "Navn", "Never": "Aldri", "Order": "Bestilling", "Other": "Annet", "LogIn": "Logg inn", "VatId": "Moms-Id", "Tools": "Verktøy", "Topic": "Emne", "ToTop": "Til toppen", "Slide": "Slide", "Print": "Skriv ut", "Price": "Pris", "Phone": "Telefon", "InvalidAdvocateInvitationForApplication": "The supplied advocate invitation is not valid for the current application", "ApprovedByMedicalEditor": "Godkjent av medisinsk redaktør", "SubjectChangedUserdata": "Endring av brukerdata", "YouAreTryingToOrderWithAnExistingUserPart2": "", "Username": "Brukernavn", "UserFrom": "Bruker fra", "ComplaintsPraiseAndQuestions": "Ris, ros og spørsmål", "LastName": "Etternavn", "Address": "Adresse", "HttpErrorRequestTimeout": "Request Timeout", "PleaseEnterBothEmailAndPassword": "Du må oppgi både e-postadresse og passord for å logge inn", "ExceptionDuringLogOut": "Det har oppstått en feil under utloggingen. Hvis du har gjentatte problemer, ta kontakt med", "Continue": "Fortsett", "OrderASubscription": "bestille et abonnement", "YouAreLoggedInElsewhere": "Du er logget inn på en datamaskin et annet sted, hvor brukeren din benyttes av andre.", "UrlForForgot": "konto/glemt-passord", "Account": "Konto", "Published": "Publisert", "PleaseSelectProfession": "Vennligst velg yrke.", "UsernameNotFound": "Angitt brukernavn er ikke registrert i databasen.", "LogoutAlternate": "logge ut", "YouHaveToLogInAgainToEditProfile": "Du må logge inn på nytt for å redigere profilen din.", "ShareOnFacebook": "Del på Facebook", "UrlForLogout": "konto/logg-ut", "Diseases": "Sykdommer", "WhatAreYouLookingFor": "Hva søker du etter?", "IsSentTo": "er sendt til", "UsernameBelongsToConcurrent": "Angitt brukernavn tilhører en organisasjonsbruker.", "IWishToReceiveNews": "Jeg ønsker å motta informasjon og nyhetsbrev fra", "YouAccessedThroughAnotherUnit": "Du har nettopp brukt NEL på en annen datamaskin eller mobiltelefon, i tillegg til denne (du vil isåfall få tilgang igjen om 10 minutter).", "AdminHostName": "admin.nhi.no", "YouAreNowLoggedInButNoSubscription": "Du er nå logget inn, men du har ikke et abonnement på", "NewMessages": "Nye meldinger", "Experts": "Fagmedarbeidere", "IncreaseFontSizeWith100Percent": "Øk tegnstørrelse med 100%", "CurrencyPrefix": "Kr", "CannotFindUserProfile": "Kan ikke finne brukerprofil for innlogget bruker i databasen.", "YouMustRestartOrdering": "må du logge ut og starte bestillingen på nytt.", "LinkDrugs": "Lenk legemidler til ekstern kilde", "RevisedSuper": "rev", "InvalidUseOfFavoriteFunction": "Ugyldig bruk av favorittfunksjonen", "ReadMore": "Les mer", "NoTokenAvailableForCurrentUser": "No discount token available for current user and application and no valid web token in url. Check your URL and that you are logged in as the user the token is intended for", "Notifications": "Meldinger", "Settings": "Innstillinger", "LoginAlternate": "logge inn", "DearCourseUser": "Kjære kursdeltager", "AndIsSentBy": "og er sendt av", "PatientInformation": "Pasientinformasjon", "ClickToLogInAsPersonal": "Klikk her for å logge inn som en personlig bruker", "CheckAlternativesAbove": "Sjekk alternativene over.", "IncludingVat": "inkl. mva.", "LastUpdated": "Sist oppdatert", "RequestViaContactForm": "Henvendelse fra tilbudsskjema", "PleaseLogInWithExistingUser": "Vennligst logg inn med din tidligere registrerte bruker", "SearchDictionary": "Søk i ordliste", "SearchResult": "Søkeresultat", "Favorites": "Favoritter", "UpdatePersonalDetails": "Oppdater personalia", "Version": "Versjon", "Orderer": "Bestiller", "DiscountTypeNotRecognized": "Koden har en ukjent type rabatt.", "PageNotFound": "Siden du henviste til eksisterer ikke.", "AddToFavorites": "Legg til i mine favoritter", "hasEditedProfile": "har redigert sin profil", "FirstName": "Fornavn", "NewPasswordSent": "Nytt passord er sendt til brukeren", "YouHaveReceivedAConfirmationEmail": "En epost med aktiveringsinstruksjoner har blitt sendt.", "InvitationSentTo": "Invitation sent to {0}", "ChangesToProfileDisabled": "Endringer i profilen er ikke mulig i dag på grunn av vedlikehold av systemet. Hvis det haster kan du kontakte ", "EnterDiscountCodeHere": "Skriv inn rabattkode her", "SendArticleSubject": "Les denne artikkelen fra", "OrderUrlPart": "/", "IAmHavMember": "Jeg er medlem av HAV", "SelectSymptom": "Velg symptom", "Register": "Registrer", "dictionaryTermsInTheArticle": "ordforklaringer i teksten", "ClickHere": "Trykk her", "Authors": "Fagmedarbeidere", "MunicipalitiesAreBuying": "Flere og flere kommuner inngår avtaler om bruk av NEL for kommunehelsetjenesten.", "ClickToWatchVideo": "Klikk her for å se video", "YouHaveToBeAuthToAccessTokens": "You have to be authenticated with an user posessing a valid subscription to access referral tokens", "InformationFrom": "Pasientinformasjon fra NEL", "TwelveMonthMinimumRunningSubscription": "Løpende, minimum 12 måneder.", "InvalidPassword": "Passordet du har forsøkt skrive inn er ugyldig. Passord må inneholde minst 8 tegn og minst en av hver av store og små bokstaver og et tall.", "OrderingBlurb": "Ved bestilling får du umiddelbart tilgang, deretter vil du bli tilsendt en faktura. Alle priser er inklusive mva og forutsetter 12 måneders binding.", "TicketSent": "Forespørsel er sendt", "University": "Universitet", "GoToNews": "Gå til nyhetssiden", "MustAcceptNewsletter": "Du må godta nyhetsbrevet for å fortsette", "DidYouMean": "Mente du", "BodyChangedUserdata": "En bruker har endret sine brukerdata", "Article": "Artikkel", "SearchInstruction": "Den raskeste måten å finne informasjon er gjennom søkefunksjonen øverst på skjermen. Skriv inn ett eller flere ord i søkefeltet som beskriver hva du leter etter. Tekster som passer dine søkekriterier vil bli listet opp, sortert etter dokumenttype og med de mest relevante først.", "TerjeJohannessen": "Terje Johannessen, professor i allmennmedisin og grunnlegger av NEL og Medibas", "Archive": "Arkiv", "CompanyNameWithOrganisationNumber": "Norsk Helseinformatikk AS (org.nr 976 516 397)", "PleaseEnterMessage": "Vennligst skriv inn en melding.", "RememberText": "Husk teksten", "NoSubscriptionOrderInfo": "Klikk her for å bestille eller ta kontakt med salg@nhi.no", "DoYouWantToKnowMore": "Vil du vite mer", "PossibleCauses": "Mulige årsaker", "YouAreLoggedOut": "Du er nå logget ut", "IAmDegamMember": "Jeg er medlem av DEGAM", "EnterUsernameAndPassword": "Fyll inn brukernavn og passord", "ExceptionStoringUser": "Feil ved lagring av bruker", "YouAreNot": "Du er ikke", "UrlForSetProfile": "konto/sett-profil", "SearchIn": "Søk i", "InvalidPasswordOrUsername": "Ugylding brukernavn eller passord.", "ConcurrentUsersExceeded": "Antallet samtidige brukere har blitt overskredet", "InvalidPhone": "Ugyldig telefonnummer, prøv igjen.", "PleaseConfirmEmail": "--translation missing--", "InvalidZip": "Ugyldig postnummer/poststed, prøv igjen.", "ChooseProfession": "Velg yrke", "RequestIsRegarding": "Henvendelsen gjelder", "InvalidEmail": "Ugyldig e-postadresse, prøv igjen.", "ShowWholeArticle": "Vis hele teksten", "AllTipsOfTheDay": "Alle dagens tips", "NoReplyEmail": "ikkesvar@nhi.no", "RegisterPersonalDetails": "Registrer personalia", "UrlForOrder": "bestilling/", "UrlForLogin": "konto/logg-inn", "ClickToSubscribe": "Klikk her for å abonnere på vårt nyhetsbrev.", "SearchResultFor": "Søkeresultat for", "ThanksForFeedback": "Takk for tilbakemeldingen!", "InternalErrorStoringUserData": "En intern feil oppsto ved lagring av din bruker, vennligst prøv igjen senere.", "GeneralFeedback": "Generell tilbakemelding", "UrlForDebugApi": "konto/debugapi", "EnterPasswordExactlyTheSame": "Du må skrive inn det nye passordet likt i de to passordboksene.", "DiseasePath": "/oppslagsverk/sykdommer", "RecieptOnPurchaseOf": "Kvittering på kjøp av", "FindYourAnswer": "Finn svaret ditt her", "YearOfStudy": "-års student.", "RecipientsEmail": "Mottakers e-postadresse", "FollowToFindFavorites": "Her finner du dine lagrede artikler", "Originally": "Originalt", "LastRevisedTooltip": "Dato for siste revisjon. En revisjon betyr at artikkelen har blitt gjennomgått i sin helhet av en medisinsk redaktør.", "NotFoundInDictionary": "Finnes ikke i ordlisten", "YourUserWasBlockedPleaseContactCS": "Brukeren din ble blokkert under bestillingen, vennligst kontakt kundestøtte for hjelp.", "NoDocumentSpecified": "Ingen dokument angitt", "YouMustEnterUniversityAndGraduationYear": "Du må oppgi studiested og uteksamineringsår", "Revised": "Revidert", "YouAreSubscribing": "Du abonnerer på vårt nyhetsbrev. Dersom du ikke ønsker å få dette tilsendt kan du ", "SendersNameAndTitle": "Avsenders navn og tittel", "YouHaveSuccessfullySubscribedToNewsletter": "Du er nå oppført som abonnent på vårt nyhetsbrev.", "DocumentRevised": "Dokument revidert", "VideoPostfix": " - video", "Receipt": "Kvittering", "Reciept": "Kvittering", "LogInWithPersonalUser": "Logg på med personlig bruker", "AnErrorOccuredDuringOrdering": "En feil har oppstått under bestillingen.", "Related": "Relaterte", "AndBackAgainWithADifferentUser": "og deretter inn igjen med en annen bruker.", "PasswordRequirements": "Passord må være minst 8 tegn og inneholde stor bokstav, liten bokstav og siffer.", "LoginWithCourseDetails": "Hei kursdeltager! Ved å bruke samme brukernavn og passord her som på kurs.nhi.no får du gratis tilgang til NEL i kursperioden.", "UrlForLicenseAgreement": "bestilling/lisensvilkaar", "Loading": "Laster", "RepeatedProblemsContact": "Hvis du har gjentatte problemer, ta kontakt med", "GuidelinesNotSetUp": "Veiledere ikke konfigurert for dette nettstedet.", "UrlForLogoutMessage": "konto/logget-ut", "ContentBlocks": "Innholdsblokker", "CreateNewPassword": "Lag nytt passord", "SendAsEmail": "Send som e-post", "YouHaveNoFavorites": "Du har ingen favoritter lagret", "AllTheBestFromCompany": "Mvh, Norsk Helseinformatikk AS", "DoYouHaveADiscountCode": "Har du en rabattkode?", "SendArticle": "Send artikkel", "ClickToOpenResource": "Klikk her for å åpne ressursen", "WillBillYearly": "Beløpet slås sammen til én årlig betaling.", "GraduationYear": "Uteksamineringsår", "MenuFor": "Meny for", "UrlForPayment": "bestilling/betaling", "MissingSubscription": "Mangler abonnement", "IncreaseBy": "Øk med", "BasedOnProfessionalDocument": "Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet", "Message": "Melding", "EditProfile": "Rediger profil", "InvalidSessionRetryUrl": "Invalid session. Retry the operation from the initial URL you received by e-mail", "NoValidEMailsEntered": "No valid e-mail addresses entered", "Encyclopedia": "Oppslagsverk", "OrConfirmYouAreHuman": " eller du må verifisere at du er et menneske. Recaptcha returnerte feilkoder:", "HttpErrorForbidden": "Forbidden", "YouHaveToChooseProfession": "Du må velge yrke", "HttpErrorServiceUnavailable": "Service Unavailable", "SexAndAge": "Kjønn og alder", "YouNeedJavascriptToUsePage": "Du må ha javascript aktivert for å kunne benytte denne siden.", "GroupDiscount": "", "ChangeFontSize": "Endre fontstørrelse", "Optional": "Valgfritt", "StudentLocationIsRequired": "Feltet 'Studiested' må fylles ut.", "MyFavorites": "Mine favoritter", "SendNewPassword": "Send nytt passord", "FreeAccess": "Gratis tilgang", "OldMessages": "Gamle meldinger", "LinkToCustomer": "Lenke til kunde", "AllTheBestFromSalesDepartment": "Mvh, salg@nhi.no", "Dictionary": "Ordliste", "GotoSalesForm": "Gå til tilbudsskjema", "NewPassword": "Nytt Passord", "StudentYear": "Studieår", "SearchUrlWord": "sok", "RevisionComment": "Vennligst fyll inn revisjonskommentar", "AllFieldsMustBeCompleted": "Alle felter må fylles ut.", "UserRegisteredEmailSent": "Brukeren din er registrert. Du vil motta en epost med brukerdetaljene for din referanse.", "ShowRegionalContent": "Vis regionalt innhold", "Invoice": "Faktura", "LogOutHere": "Logg ut her.", "GetImmediateAccess": "Få tilgang umiddelbart", "TheNewValuesAre": "De nye verdiene er", "ReferencesShownBelow": "Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor", "YouMustEnterYourEmail": "Du må fylle ut e-postadresse", "ShowReferences": "Vis referanser", "UserDataUpdated": "Brukeren er oppdatert.", "HttpErrorNotFound": "Not Found", "Documents": "Dokumenter", "CurrencyPostfix": ",-", "PasswordIsInvalid": "Passordet er ikke gyldig.", "Messages": "Meldinger", "ResetValues": "Reset values", "YouAreLoggedInButDoNotHaveAnActiveSubscription": "Du er logget inn, men har ikke et aktivt abonnement.", "ShowingHits": "Viser treff {0}-{1} av {2}", "UnableToGetTokenWithJwt": "Unable to get or create token for current user and application with supplied url web token. Check your URL and that you are logged in as the user the token is intended for", "CourseAccessInformation": "Gjennom kurset får du tilgang til de dokumentene i NEL eller Kommune-NEL som er knyttet til e-læringen. Du kan bruke artikkelmenyen til høyre for teksten for raskt å finne informasjonen du søker.", "Honorific": "Tiltaleord", "SearchDocuments": "Søk i dokumenter", "Profession": "Yrke", "YouHaveUnsubscribedNewsletter": "Du vil ikke lengre motta nyhetsbrev fra NEL.", "WhatWeDo": "Hva vi gjør og hvordan vi tenker", "GuidelineNotAvailable": "Veilederen er for øyeblikket ikke tilgjengelig.", "NewsAccessInformation": "Gjennom nyhetssiden har du fått tilgang til de dokumentene i NEL som er lenket til fra nyhetssiden.", "NewsForProfessionals": "Nyheter for helsepersonell", "PriceForHospital": "Pris for sykehus", "ConfirmPassword": "Bekreft passord", "Illustrations": "Illustrasjoner", "HospitalsHaveAgreements": "30% av norske sykehus har avtale om tilgang til NEL for alle ansatte.", "UrlForLockedAccount": "konto/laast-tilgang", "ActivateYourAccount": "Aktiver din konto", "IncreaseFontSizeWith50Percent": "Øk tegnstørrelse med 50%", "AlternativeSearchTerms": "Alternative søkeord", "RegularMedication": "Faste medisiner", "YourOrderWasRecieved": "Din bestilling er nå effektuert og du vil få tilsendt en faktura fra oss. En e-post med kopi av denne kvitteringen er sendt. Du har blitt gitt tilgang til produktet og kan ta det i bruk umiddelbart.", "PriceForMunicipality": "Pris for kommune", "MinimumDuration": "Bindingstid", "OnlineOrderingUnavailable": "Online bestilling er ikke tilgjengelig for dette produktet", "Warning": "Advarsel!", "OrderingIsForPersonalUsersOnly": "Bestillingsskjemaet er kun for privatpersoner, du er logget inn via en organisasjon.", "YouHaveToBeLoggedInToEditProfile": "Du må være logget inn for å redigere profilen din.", "ContentRights": "Innholdsrettigheter", "YouMustEnterYourPhoneNumber": "Du må fylle ut telefonnummer", "UrlForDebugUser": "konto/debug", "FillInAllFieldsToLogin": "Du må fylle ut alle påkrevde felt for å logge inn", "IHaveReadAndAccept": "Jeg har lest og godtar {0}", "UrlForMarkMessageRead": "konto/lest-beskjed", "FavoritesEmpty": "Når du leser et dokument kan du lagre det i favorittlisten din. Disse dokumentene vil du finne igjen her.", "From": "Fra", "AToZ": "A-Å", "Date": "Dato", "More": "Mer", "Mark": "Marker", "Back": "Tilbake", "City": "By/sted", "Note": "Merk", "Name": "Navn", "Next": "Neste", "News": "Nyheter", "OrAt": "eller på", "Last": "Siste", "Hide": "Skjul", "Hits": "treff", "Help": "Hjelp", "Here": "her", "Quiz": "Quiz", "Step": "Steg", "Send": "Send", "Show": "Vis", "YouMustEnterIbanAccountName": "Kontoinnehaver må være utfylt.", "PreviousAuthors": "Tidligere fagmedarbeidere", "ContactInformation": "Norsk Helseinformatikk\r\nTelefon: 73 89 47 50\r\nE-post: nhi@nhi.no", "Subject": "Emne", "MissingRecaptchaConfig": "Missing configuration data for recaptcha. Unable to verify humanity of sender." }