window.nhiStrings = { "ToOrdering": "Til bestilling", "Summary": "Sammendrag", "InternalErrorGettingDocumentData": "Intern feil ved henting av dokumentdata.", "RegistrationComplete": "Registrering fullført", "DeleteCookies": "Slett informasjonskapsler", "SubscribeToNewsletter": "Abonner på nyhetsbrev", "UrlForGetProfile": "konto/hent-profil", "ClickToConfirm": "Klikk her for å bekrefte", "SendEmailFeedback": "Send e-post/Tilbakemelding til redaksjonen", "HelpUsImprove": "Hjelp oss å bli bedre", "ConcurrentUserInstruction": "Du er logget inn med en bruker som er felles for en organisasjon. Slike brukere har desverre ikke mulighet til å gjøre personlige innstillinger. Dersom du ønsker en personlig bruker, må du logge av og deretter registrere deg.", "InternalErrorTryAgain": "En intern feil oppstod, vennligst prøv igjen", "PleasEnterEmail": "Vennligst skriv inn din e-postadresse.", "YouAreNowLoggedOut": "Du er nå logget av", "NewMessage": "Ny melding", "WhatIsTheRequestConcerning": "Hva gjelder din henvendelse?", "NoTermsFor": "Ingen termer på", "LicenseConditions": "lisensvilkårene", "HttpErrorBadRequest": "Bad Request", "Handbook": "Håndboken", "UrlForProfile": "konto/rediger", "RemoveFromFavorites": "Fjern fra favorittlisten", "DocumentAddedToFavorites": "Dokumentet ble lagt til i favorittlisten.", "YouHaveToBeLoggedInToSendArticle": "Du må være logget inn for å sende artikkel.", "TourFile": "/content/tour/tour.no.js", "VimeoAlbumId": "3948075", "ShowResult": "Vis resultat", "AndGainImmediateAccessOr": "og få tilgang umiddelbart, eller", "YourLoginHasBeenValidated": "Din innlogging har blitt validert", "PrintedBy": "Skrevet ut av", "GuidelineSource": "Kilde: Helsedirektoratet.no", "ToChangePasswordContact": "For å få endret passordet må du ta kontakt med", "ThisDocumentComesFrom": "Dette dokumentet er hentet fra", "YouAlreadySubscribe": "Du har allerede et aktivt abonnement.", "ClickToOrder": "Klikk her for å bestille", "UrlForPurchaseConfirmation": "bestilling/betalingsbekreftelse", "PriceForGroups": "", "AccountHolder": "Kontoholder", "SearchReturnedFewHits": "Søket ga få treff. Utvid søket hvis du ikke fant det du var ute etter.", "Relevance": "Relevanse", "SendArticleBody": "", "CookieSupportRequired": "Dette nettstedet krever en nettleser med støtte for cookies. ", "AccessibleOnlyToValidUsers": "Denne siden er kun tilgjengelig for brukere med en gyldig konto.", "ContactUs": "Kontakt oss", "ContentAZ": "Innhold A-Å", "EditedProfile": "Redigert profil", "SelectSubTopic": "Velg undertema...", "Updated": "Oppdatert", "LockedAccount": "Låst konto", "RestartOrderHere": "Start bestillingen på nytt her.", "Organisation": "Organisasjon", "EmptyList": "Listen er tom", "AnErrorOccured": "En feil har oppstått", "ChooseAlternative": "Velg alternativ", "EmailAlreadyExists": "E-postadressen du har angitt finnes allerede i systemet.", "PleaseSelectTypeOfProfessionEducation": "Vennligst velg type profesjon/studie.", "YouMustEnterYourCountry": "Du må fylle ut land", "TakeMeToTheTop": "Ta meg til toppen", "SearchReturnedNumerousHits": "Søket ga mange treff. Juster søket hvis du ikke finner det du søker etter.", "Supplier": "Leverandør", "WhatAreYouSearchingFor": "Hva søker du etter?", "IfAlreadyRegistered": "Dersom du allerede er registrert kan du logge inn", "PricesForIndividuals": "Priser for enkeltpersoner", "InvalidPasswordConfirmation": "Det gjentatte passordet var ikke det samme som det første, prøv igjen.", "ArticleSent": "Artikkel er sendt", "YouAreNowLoggedOutOfTheService": "Du har nå logget ut av tjenesten.", "AlphabetWord": "Alfabet", "Delete": "Slett", "NewSuper": "ny", "Symptom": "Symptom", "NoSimilarWordsFound": "Fant heller ingen ord som lignet.", "RestrictSearch": "Avgrens søk", "SelectRegion": "Velg region", "PleaseSelectSpeciality": "Vennlist velg spesialitet", "Previous": "Forrige", "AProductMustBeChosen": "Et produkt må være valgt for å gå videre.", "MissingRecaptchaData": "Missing recaptcha data from form entry. Unable to verify humanity of sender.", "References": "Referanser", "YouHaveRegisteredForAStudentTrial": "--translation missing--", "RegretFormFor": "Angreskjema for kjøp av", "BackTo": "Tilbake til", "JumpToContent": "Hopp til innhold", "PriceInNOKIncludingVat": "Kr. {0},- inkl. mva.", "IngressImage": "Ingressbilde", "Course": "Kurs", "Newsletter": "Nyhetsbrev", "YouHaveRegisteredForATrial": "Du har registrert deg for en prøvetilgang. Vennligst bekreft din e-postadresse.", "GoToFrontpage": "Gå til forsiden", "ContactPerson": "Kontaktperson", "ChooseProduct": "Vennligst velg produkt", "ErrorSendingArticle": "Feil ved sending av artikkel", "YouWillNotReceiveSpam": "Du vil ikke motta annen e-post fra oss og vi vil heller ikke videreformidle adressen din til andre.", "PayByIban": "Betal med IBAN konto", "UrlForContactConfirmation": "bestilling/bekreftelse", "SendTip": "Tips oss", "ErrorLoadingFrontPage": "En feil oppstod ved lasting av forsiden", "HaveYouSpelledItCorrectly": "Har du stavet det riktig?", "AreYouAPersonalUser": "Er du en personlig bruker?", "FilterList": "Avgrens listen", "NormalFontSize": "Normal tegnstørrelse", "NoHits": "Beklager, søket ga ingen treff.", "PerMonth": "/ mnd", "Sources": "Kilder", "GetAccess": "Kjøp tilgang", "TheFrontpage": "forsiden", "LogInAgain": "logge inn igjen", "LogInToViewFavorites": "Logg inn for å se dine favoritter", "DocumentNotTranslated": "Dokument ikke oversatt", "OrGoTo": "eller gå til", "Articles": "Artikler", "TipSentBy": "Tipset er sendt av", "LogOut": "Logg ut", "MarkWordsInText": "Marker ordforklaringer i teksten", "YouMustEnterIbanAccountNumber": "IBAN-kontonummer må være utfylt.", "YouAreTryingToOrderWithAnExistingUser": "Du forsøker å bestille NEL med en eksisterende bruker. Vennligst skriv inn passordet ditt for å bekrefte at du er", "GoBackToPreviousPage": "Gå tilbake til siden du kom fra.", "YouHaveToBeLoggedInToSendFeedback": "Du må være logget inn for å gi tilbakemelding", "OnlyAccessibleToSubscribersTo": "Dette dokumentet er kun tilgjengelig for brukere med et aktivt abonnement på", "RememberTextDescription": "Gjør at teksten du skriver inn huskes til neste gang du sender et dokument", "MakeContact": "Ta kontakt med", "EnterPassword": "Skriv inn passord", "HttpErrorInternalServerError": "Internal Server Error", "StudentYearsRemainingIsRequired": "Feltet 'Gjenværende studieår' må fylles ut.", "ImagePostfix": " - bilde", "Definition": "Definisjon", "CurrentPassword": "Nåværende passord", "UrlForConfirmCustomerData": "bestilling/personopplysninger", "IbanAccount": "IBAN konto", "Producer": "Produsent", "PleaseConfirm": "Vennligst bekreft", "PayByInvoice": "Betal med faktura", "ConcurrentUser": "Fellesbruker", "NoRouteFound": "Fant ingen rute til forespørselen", "DocumentNotTranslatedDescription": "Dette dokumentet er ennå ikke oversatt og innholdet er heller ikke tilpasset lokale forhold.", "StudentNumberIsRequired": "Feltet 'Studentnummer' må fylles ut.", "KnownDiseases": "Kjente sykdommer", "InvalidAddress": "Ugyldig adresse, prøv igjen.", "ChooseDocumentFromLeft": "Velg et dokument fra venstremenyen.", "DoYouNeedHelp": "Trenger du hjelp med innlogging, faktura, utskrift eller noe annet?", "PleaseEnterName": "Vennligst skriv inn ditt navn.", "IncreaseFontSize": "Øk tegnstørrelsen", "SendFeedback": "Send tilbakemelding til redaksjonen", "ThankYouForYourFeedback": "Takk for tilbakemeldingen", "YouMustEnterYourZip": "Du må fylle ut postnummer", "DesignedToHelp": "Designet for å hjelpe leger og annet helsepersonell i en presset hverdag", "TipOfTheDay": "Dagens tips", "ForgottenPassword": "Glemt passord?", "YouMustSelectPaymentMethod": "Du må velge betalingsmåte", "ThankYouForYourFeedbackLong": "Takk for din tilbakemelding.\r\nVi videresender den til våre granskere.\r\n\r\nMed vennlig hilsen, NEL-redaksjonen.", "WithoutName": "Uten navn", "FollowLinkForOffer": "Følg lenken nedenfor og fyll ut skjema, så tar vi kontakt med et uforpliktende tilbud.", "ContactForm": "Kontaktskjema", "ContactInfo": "Kontaktinformasjon", "AgainHere": "igjen her", "orContact": "eller ta kontakt med", "NotFound": "Not found", "UpdatedArticles": "Oppdaterte artikler", "Ordering": "Bestilling", "PleaseEnterRecipientEmail": "Vennligst skriv inn en e-postadresse som dokumentet skal sendes til.", "MustPayVat": "Momspliktig", "MessageFromSender": "Melding fra avsender", "SearchInstruction2": "Hvis du er ute etter en ICD-10 og ICPC-kode, kan du bare taste inn koden og trykke søk.", "DocumentCouldNotBeLoaded": "Dokumentet kunne ikke lastes", "DoNotReply": "Ikke svar", "UsernameAlreadyInUse": "Brukernavnet du forsøker å endre til er allerede i bruk.", "SessionTimeOutYouMustRestart": "Det har gått for lang tid med inaktivitet, du må starte bestillingen på nytt.", "ShowAll": "Vis alle", "AllContent": "Alt innhold", "OnlyEnterIfYouWishToChangePassword": "Du trenger kun fylle ut dette dersom du ønsker å endre passordet ditt.", "IfYouAreNot": "Dersom du ikke er", "NewsAccessInformation2": "For å få tilgang til andre dokumenter i NEL må du ha et gyldig abonnement.", "ArticleIndex": "Hurtignavigasjon", "StudentProductRequireStudentProfession": "Du har valgt studentpris og må da også velge student som yrke.", "ConfirmYourPassword": "Bekreft ditt passord", "EditDocument": "Rediger dokument", "LastRevised": "Sist revidert", "ClickToContinue": "Klikk her for å fortsette", "DoYouWantToReadMoreAboutTheSymptom": "Vil du lese mer detaljer om symptomet?", "Status": "Status", "Search": "Søk", "InternalErrorSendingCheckEmail": "Intern feil ved sending. Sjekk at du har skrevet inn en gyldig e-postadresse.", "FieldsNameAndUsernameMustExist": "Feltene 'Navn' og 'E-postadresse' må fylles ut.", "SignIn": "Logg inn", "YouMustEnterYourPostAddress": "Du må fylle ut post-adresse", "ConcurrentUsersCannotEditProfile": "Organisasjonsbrukere kan ikke redigere brukerprofilen.", "YouHaveToBeLoggedInToSendRequest": "Du må være logget inn for å sende forespørsel.", "Please": "Vennligst", "YouMay": "Du kan", "CustomerRightsParagraph1": "I henhold til angrerettloven ved forbrukerkjøp finner du her vedlagt et angreskjema for ditt kjøp fra Norsk Helseinformatikk AS.", "CustomerRightsParagraph2": "Du er pliktig å gi melding til selgeren innen 14 dager (jf. Angrerettloven §13) etter du har mottatt varen/tjenesten om at du ønsker å gå fra avtalen og benytte deg av din angrerett. Kontakt derfor vårt kundesenter så raskt som mulig dersom du vil benytte deg av din rett til å angre på et kjøp.", "CustomerRightsParagraph3": "Vi gjør oppmerksom på at du ikke behøver å benytte vedlagte skjema, men kan sende en e-post til salg@nhi.no der du skriver at du ønsker å benytte deg av angreretten.", "InvalidSearch": "Ugyldig søk", "AccountActivation": "Kontoaktivering", "Subscription": "Abonnement", "SettingsFor": "Innstillinger for ", "ReturnToSearch": "Tilbake til søk", "NoGuidelineFound": "Veileder ikke funnet", "MustAgreeWithLicenseTerms": "Du må krysse av for å godta lisensvilkårene.", "UnknownUsername": "Angitt brukernavn er ikke registrert i databasen", "FormIncomplete": "Mangelfull utfylling av skjema. Se nedenfor.", "Product": "Produkt", "NewPasswordWasMailedTo": "En e-post med nytt passord har blitt sendt til '{0}'.", "ThisIsAReciept": "Dette er en kvittering på ditt kjøp. Du vil om kort tid motta en faktura.", "PleaseConfirmFields": "Vennligst bekreft eksisterende informasjon og/eller fyll ut manglende felter.", "PricesAndProducts": "Priser og produkter", "ExceptionDuringSearch": "En feil oppstod ved søking. Ved gjentatte feil, oppgi feilmeldingen nedenfor til ", "ProducedBy": "Produsert av", "ForgottenPasswordClickHere": "Glemt passord? Trykk her", "YourOrderWasRecievedWithoutInvoice": "Din bestilling er nå effektuert. En e-post med kopi av denne kvitteringen er sendt. Du har blitt gitt tilgang til produktet og kan ta det i bruk umiddelbart.", "ShowContent": "Vis innhold", "AdvertiserContent": "Annonsørinnhold", "DocumentState": "Dokumentstatus", "NewPasswordGeneratedAndSent": "Et nytt passord er generert og sendt til e-postadressen.", "ShowDocumentHistory": "Vis dokumenthistorikk", "CountOfCookies": "Antall informasjonskapsler lagret for", "DearNewsReader": "Kjære nyhetsleser", "SendersEmail": "Avsenders e-postadresse", "ExceptionDuringLogIn": "Det har oppstått en feil under innloggingen. Hvis du har gjentatte problemer, ta kontakt med", "Contact": "Kontakt", "Cookies": "Informasjonskapsler", "DoNotShowThisWarningAgain": "Ikke vis denne advarselen igjen", "Frontpage": "Forside", "YouHaveAttemptedInvalidLogin": "Du har forsøkt å logge inn med et ugyldig brukernavn eller passord", "InvalidName": "Ugyldig navn, prøv igjen.", "Country": "Land", "FeedbackRegardingDocument": "Tilbakemeldingen gjelder dokumentet", "ChooseCategory": "Velg kategori", "ResetFilters": "Nullstill filtre", "TheSelectedPageMustBeOfType": "The selected page must be of type ", "LoggedInAs": "Innlogget som", "Password": "Passord", "SendTicket": "Send forespørsel / tilbakemelding", "NewPasswordSentTo": "Et nytt passord er sendt til", "SearchTerm": "Søkeord", "NewsArchive": "Nyhetsarkiv", "SendDocumentAsEmail": "Send dokumentet som e-post", "PersonalInformation": "Personopplysninger", "SaveChanges": "Lagre endringer", "drugTermsInTheArticle": "medikamenter i teksten", "UrlForContactForOffer": "bestilling/tilbud", "BrokenLink": "Broken Link", "UnknownError": "Ukjent feil.", "GiveUsYourFeedBackRegarding": "Gi oss din feedback på ", "QuizPostfix": " - quiz", "SearchTerms": "Søkeord", "PriceForPrivatePractice": "Pris for legekontor", "ByClickingHere": "ved å klikke her", "TwelveMonths": "12 måneder", "UrlForMissingRole": "konto/mangler-abonnement", "PasswordTooShort": "Passordet må være minst 6 tegn.", "EnterUsername": "Skriv inn brukernavn", "TooManyConcurrentUsers": "Antallet samtidige brukere har blitt overskredet", "YouAreNowLoggedInButExpired": "Du er nå logget inn, men har et utløpt abonnement på", "YouHaveAlreadyHadATrial": "Et prøveabonnement har allerede blitt registrert på denne epostadressen.", "Language": "Språk", "MustAcceptTerms": "Du må godta kjøpsvilkårene for å fortsette", "Confirmation": "Bekreftelse", "Payment": "Betaling", "UrlForSearch": "sok", "ConfirmEmail": "Bekreft e-postadresse", "ThanksForTicket": "Takk for din forespørsel!", "ButYouDoSubscribeTo": "Men du har abonnement på", "SaveAsFavorite": "Lagre som favoritt", "ConfirmOrder": "Bekreft bestilling", "PrivatePracticeDiscount": "Er dere flere brukere på samme legekontor gir vi en grupperabatt.", "StudentNumber": "Studentnummer", "ExceptionSavingProfile": "Det har oppstått en feil under lagring av brukerprofil. Hvis du har gjentatte problemer, ta kontakt med", "ConfirmYouAreHuman": "Du må verifisere at du er et menneske. Recaptcha returnerte feilkoder:", "YouMustEnterYourCity": "Du må fylle ut sted/by", "YouMustEnterYourName": "Du må fylle ut navn", "SorrySearchReturnedNoHits": "Beklager, søket ga ingen treff.", "IfYouGetThisMessage": "Dersom du får denne meldingen på en personlig bruker knyttet til din egen e-postadresse, kan følgende være årsaken:", "IamAsOfToday": "Jeg er pr i dag", "CustomerTitle": "Tittel", "UrlForRegistration": "bestilling/registrering", "UserNotFound": "Angitt bruker er ikke registrert i databasen, ", "MarkAsRead": "Merk meldingen som lest", "HowToUse": "Om hvordan NEL bør anvendes", "NewSaleOf": "Salg av", "YouMustEnterVatId": "MVA-id må være utfylt.", "LastPublished": "Publisert", "DocumentDeletedFromFavorites": "Dokumentet er slettet fra favorittlisten.", "ThisCouldBeASeriousSymptom": "Dette kan være et alvorlig symptom. Du bør kontakte lege snarlig.", "ToFrontpageOf": "Til forsiden av", "Changed": "Endret", "Keywords": "Nøkkelord", "Alphabet": "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå", "FrequentlyAskedQuestions": "Vanlige spørsmål om NEL", "IfYouHaveQuestionsOrProblems": "Dersom du har spørsmål eller vedvarende problemer, ta kontakt.", "ChangesToProfileSaved": "Endringene i brukerprofilen ble lagret.", "WeHaveRecievedYourRequest": "Vi har mottat din hendvendelse og vil ta kontakt i løpet av de nærmeste dagene.", "SavedAsFavorite": "Lagret som favoritt", "RegisterNewUser": "Registrer ny bruker", "FeedbackConcerning": "Tilbakemelding gjelder følgende side", "Created": "Opprettet", "SendFeedbackToEditors": "Gi tilbakemelding til redaksjonen", "DocumentPublished": "Dokument publisert", "SomethingStrangeHappenedDuringLogIn": "Noe merkelig skjedde under din innlogging. Hvis du har gjentatte problemer, ta kontakt med", "ForgottenPasswordInstruction": "Dersom du har glemt passordet ditt kan du skrive inn e-postadressen din nedenfor og trykke på knappen. Det vil da bli generert et nytt passord som du får tilsendt pr e-post.", "FilterSearch": "Avgrens søk", "PrintedFrom": "Innholdet er skrevet ut fra", "EnterEmail": "Fyll inn din e-postadresse.", "UnableToReadDocumentDueToConcurrentUsers": "Du får ikke lest dette dokumentet akkurat fordi antallet samtidige brukere som er registrert på dette abonnementet er overskredet. Vennligst prøv igjen om en liten stund.", "ContentType": "Innholdstype", "ChangePassword": "Endre passord", "Unsubscribe": "slå av abonnementet her", "PostProductBlurb": "", "AdditionalInformation": "Tilleggsinformasjon", "YouAreNowLoggedInTo": "Du er nå logget inn på", "LoggedOut": "Logget ut", "CurrentEditViewNotPage": "Current edit view is not a page", "Required": "Påkrevd", "ChooseVideo": "Velg video", "at": "ved", "by": "av", "of": "av", "or": "eller", "To": "Til", "Disclaimer": "Forbehold", "ProblemsWithRegistration": "Vi har problemer med din registrering, vennligst send en epost til {0} så vi kan hjelpe deg.", "WelcomeToSitename": "--translation missing--", "TheDocument": "Dokumentet", "LastUpdatedTooltip": "Dato for siste oppdatering. En oppdatering kan omfatte mindre endringer i deler av artikkelen.", "TermsAndDefinitions": "Termer og definisjoner", "WeUseCookies": "", "SeveralPeopleAreSharingYourUser": "En eller flere andre personer har tilgang til ditt brukernavn/passord og benytter seg av dette.", "SearchDiseases": "Søk i sykdommer", "IfProblemPersistsContactUsAt": "Dersom dette problemet fortsetter, vennligst ta kontakt med oss på", "HttpErrorNotImplemented": "Not Implemented", "RegisterYourDetailsBelow": "Registrer din informasjon nedenfor.", "InvalidEmailConfirmation": "Feil i bekreftelse av e-postadresse, vennligst prøv igjen.", "InternalCmsProduct": "Admin", "LastPublishedTooltip": "Dato for første gangs publisering.", "InformationPrinted": "Pasientinformasjon skrevet ut", "MedicalExperts": "Medisinske ekspertgranskere", "InternalError": "En intern feil oppstod ved visning av siden.", "ExceptionSendingPassword": "Det har oppstått en feil under sending av passord.. Hvis du har gjentatte problemer, ta kontakt med", "SearchAlternatives": "Søkealternativ", "ShowMore": "Vis mer", "ShowHits": "Vis {0} treff", "Age": "Alder", "All": "Alle", "New": "Ny", "Tip": "Faglig tips", "Rss": "RSS", "Sex": "Kjønn", "Yes": "Ja", "Zip": "Postnummer", "AboutPatientInfo": "Om pasientinfo", "Email": "E-postadresse", "InvalidPaymentMethod": "Ugyldig betalingsmåte", "About": "Om", "First": "Første", "Drugs": "Medikamenter", "LoginHere": "Innlogging", "Close": "Lukk", "Name2": "Navn", "Order": "Bestilling", "Other": "Annet", "LogIn": "Logg inn", "VatId": "Moms-Id", "Tools": "Verktøy", "Topic": "Emne", "ToTop": "Til toppen", "Slide": "Slide", "Print": "Skriv ut", "Price": "Pris", "Phone": "Telefon", "ApprovedByMedicalEditor": "Godkjent av medisinsk redaktør", "SubjectChangedUserdata": "Endring av brukerdata", "YouAreTryingToOrderWithAnExistingUserPart2": "", "Username": "Brukernavn", "UserFrom": "Bruker fra", "ComplaintsPraiseAndQuestions": "Ris, ros og spørsmål", "LastName": "Etternavn", "Address": "Adresse", "HttpErrorRequestTimeout": "Request Timeout", "PleaseEnterBothEmailAndPassword": "Du må oppgi både e-postadresse og passord for å logge inn", "ExceptionDuringLogOut": "Det har oppstått en feil under utloggingen. Hvis du har gjentatte problemer, ta kontakt med", "Continue": "Fortsett", "OrderASubscription": "bestille et abonnement", "YouAreLoggedInElsewhere": "Du er logget inn på en datamaskin et annet sted, hvor brukeren din benyttes av andre.", "UrlForForgot": "konto/glemt-passord", "Account": "Konto", "Published": "Publisert", "PleaseSelectProfession": "Vennligst velg yrke.", "UsernameNotFound": "Angitt brukernavn er ikke registrert i databasen.", "LogoutAlternate": "logge ut", "YouHaveToLogInAgainToEditProfile": "Du må logge inn på nytt for å redigere profilen din.", "ShareOnFacebook": "Del på Facebook", "UrlForLogout": "konto/logg-ut", "Diseases": "Sykdommer", "WhatAreYouLookingFor": "Hva søker du etter?", "IsSentTo": "er sendt til", "UsernameBelongsToConcurrent": "Angitt brukernavn tilhører en organisasjonsbruker.", "IWishToReceiveNews": "Jeg ønsker å motta informasjon og nyhetsbrev fra", "YouAccessedThroughAnotherUnit": "Du har nettopp brukt NEL på en annen datamaskin eller mobiltelefon, i tillegg til denne (du vil isåfall få tilgang igjen om 10 minutter).", "AdminHostName": "admin.nhi.no", "YouAreNowLoggedInButNoSubscription": "Du er nå logget inn, men du har ikke et abonnement på", "NewMessages": "Nye meldinger", "Experts": "Fagmedarbeidere", "IncreaseFontSizeWith100Percent": "Øk tegnstørrelse med 100%", "CurrencyPrefix": "Kr", "CannotFindUserProfile": "Kan ikke finne brukerprofil for innlogget bruker i databasen.", "YouMustRestartOrdering": "må du logge ut og starte bestillingen på nytt.", "LinkDrugs": "Lenk legemidler til ekstern kilde", "RevisedSuper": "rev", "InvalidUseOfFavoriteFunction": "Ugyldig bruk av favorittfunksjonen", "ReadMore": "Les mer", "Notifications": "Meldinger", "Settings": "Innstillinger", "LoginAlternate": "logge inn", "DearCourseUser": "Kjære kursdeltager", "AndIsSentBy": "og er sendt av", "PatientInformation": "Pasientinformasjon", "ClickToLogInAsPersonal": "Klikk her for å logge inn som en personlig bruker", "CheckAlternativesAbove": "Sjekk alternativene over.", "IncludingVat": "inkl. mva.", "LastUpdated": "Sist oppdatert", "RequestViaContactForm": "Henvendelse fra tilbudsskjema", "PleaseLogInWithExistingUser": "Vennligst logg inn med din tidligere registrerte bruker", "SearchDictionary": "Søk i ordliste", "SearchResult": "Søkeresultat", "Favorites": "Favoritter", "UpdatePersonalDetails": "Oppdater personalia", "Version": "Versjon", "Orderer": "Bestiller", "PageNotFound": "Siden du henviste til eksisterer ikke.", "AddToFavorites": "Legg til i mine favoritter", "hasEditedProfile": "har redigert sin profil", "FirstName": "Fornavn", "NewPasswordSent": "Nytt passord er sendt til brukeren", "YouHaveReceivedAConfirmationEmail": "En epost med aktiveringsinstruksjoner har blitt sendt.", "ChangesToProfileDisabled": "Endringer i profilen er ikke mulig i dag på grunn av vedlikehold av systemet. Hvis det haster kan du kontakte ", "SendArticleSubject": "Les denne artikkelen fra", "OrderUrlPart": "/", "IAmHavMember": "Jeg er medlem av HAV", "SelectSymptom": "Velg symptom", "Register": "Registrer", "dictionaryTermsInTheArticle": "ordforklaringer i teksten", "ClickHere": "Trykk her", "Authors": "Fagmedarbeidere", "MunicipalitiesAreBuying": "Flere og flere kommuner inngår avtaler om bruk av NEL for kommunehelsetjenesten.", "ClickToWatchVideo": "Klikk her for å se video", "InformationFrom": "Pasientinformasjon fra NEL", "TwelveMonthMinimumRunningSubscription": "Løpende, minimum 12 måneder.", "InvalidPassword": "Passordet du har forsøkt skrive inn er ugyldig. Passord må inneholde minst 8 tegn og minst en av hver av store og små bokstaver og et tall.", "OrderingBlurb": "Ved bestilling får du umiddelbart tilgang, deretter vil du bli tilsendt en faktura. Alle priser er inklusive mva og forutsetter 12 måneders binding.", "TicketSent": "Forespørsel er sendt", "University": "Universitet", "GoToNews": "Gå til nyhetssiden", "MustAcceptNewsletter": "Du må godta nyhetsbrevet for å fortsette", "DidYouMean": "Mente du", "BodyChangedUserdata": "En bruker har endret sine brukerdata", "Article": "Artikkel", "SearchInstruction": "Den raskeste måten å finne informasjon er gjennom søkefunksjonen øverst på skjermen. Skriv inn ett eller flere ord i søkefeltet som beskriver hva du leter etter. Tekster som passer dine søkekriterier vil bli listet opp, sortert etter dokumenttype og med de mest relevante først.", "TerjeJohannessen": "Terje Johannessen, professor i allmennmedisin og grunnlegger av NEL og Medibas", "Archive": "Arkiv", "CompanyNameWithOrganisationNumber": "Norsk Helseinformatikk AS (org.nr 976 516 397)", "PleaseEnterMessage": "Vennligst skriv inn en melding.", "RememberText": "Husk teksten", "NoSubscriptionOrderInfo": "Klikk her for å bestille eller ta kontakt med salg@nhi.no", "DoYouWantToKnowMore": "Vil du vite mer", "PossibleCauses": "Mulige årsaker", "YouAreLoggedOut": "Du er nå logget ut", "IAmDegamMember": "Jeg er medlem av DEGAM", "EnterUsernameAndPassword": "Fyll inn brukernavn og passord", "ExceptionStoringUser": "Feil ved lagring av bruker", "YouAreNot": "Du er ikke", "UrlForSetProfile": "konto/sett-profil", "SearchIn": "Søk i", "InvalidPasswordOrUsername": "Ugylding brukernavn eller passord.", "ConcurrentUsersExceeded": "Antallet samtidige brukere har blitt overskredet", "InvalidPhone": "Ugyldig telefonnummer, prøv igjen.", "PleaseConfirmEmail": "--translation missing--", "InvalidZip": "Ugyldig postnummer/poststed, prøv igjen.", "ChooseProfession": "Velg yrke", "RequestIsRegarding": "Henvendelsen gjelder", "InvalidEmail": "Ugyldig e-postadresse, prøv igjen.", "ShowWholeArticle": "Vis hele teksten", "AllTipsOfTheDay": "Alle dagens tips", "NoReplyEmail": "ikkesvar@nhi.no", "RegisterPersonalDetails": "Registrer personalia", "UrlForOrder": "bestilling/", "UrlForLogin": "konto/logg-inn", "ClickToSubscribe": "Klikk her for å abonnere på vårt nyhetsbrev.", "SearchResultFor": "Søkeresultat for", "ThanksForFeedback": "Takk for tilbakemeldingen!", "InternalErrorStoringUserData": "En intern feil oppsto ved lagring av din bruker, vennligst prøv igjen senere.", "GeneralFeedback": "Generell tilbakemelding", "UrlForDebugApi": "konto/debugapi", "EnterPasswordExactlyTheSame": "Du må skrive inn det nye passordet likt i de to passordboksene.", "DiseasePath": "/oppslagsverk/sykdommer", "RecieptOnPurchaseOf": "Kvittering på kjøp av", "FindYourAnswer": "Finn svaret ditt her", "YearOfStudy": "-års student.", "RecipientsEmail": "Mottakers e-postadresse", "FollowToFindFavorites": "Her finner du dine lagrede artikler", "LastRevisedTooltip": "Dato for siste revisjon. En revisjon betyr at artikkelen har blitt gjennomgått i sin helhet av en medisinsk redaktør.", "NotFoundInDictionary": "Finnes ikke i ordlisten", "YourUserWasBlockedPleaseContactCS": "Brukeren din ble blokkert under bestillingen, vennligst kontakt kundestøtte for hjelp.", "NoDocumentSpecified": "Ingen dokument angitt", "YouMustEnterUniversityAndGraduationYear": "Du må oppgi studiested og uteksamineringsår", "Revised": "Revidert", "YouAreSubscribing": "Du abonnerer på vårt nyhetsbrev. Dersom du ikke ønsker å få dette tilsendt kan du ", "SendersNameAndTitle": "Avsenders navn og tittel", "YouHaveSuccessfullySubscribedToNewsletter": "Du er nå oppført som abonnent på vårt nyhetsbrev.", "DocumentRevised": "Dokument revidert", "VideoPostfix": " - video", "Receipt": "Kvittering", "Reciept": "Kvittering", "LogInWithPersonalUser": "Logg på med personlig bruker", "AnErrorOccuredDuringOrdering": "En feil har oppstått under bestillingen.", "Related": "Relaterte", "AndBackAgainWithADifferentUser": "og deretter inn igjen med en annen bruker.", "PasswordRequirements": "Passord må være minst 8 tegn og inneholde stor bokstav, liten bokstav og siffer.", "LoginWithCourseDetails": "Hei kursdeltager! Ved å bruke samme brukernavn og passord her som på kurs.nhi.no får du gratis tilgang til NEL i kursperioden.", "UrlForLicenseAgreement": "bestilling/lisensvilkaar", "Loading": "Laster", "RepeatedProblemsContact": "Hvis du har gjentatte problemer, ta kontakt med", "GuidelinesNotSetUp": "Veiledere ikke konfigurert for dette nettstedet.", "UrlForLogoutMessage": "konto/logget-ut", "ContentBlocks": "Innholdsblokker", "CreateNewPassword": "Lag nytt passord", "SendAsEmail": "Send som e-post", "YouHaveNoFavorites": "Du har ingen favoritter lagret", "AllTheBestFromCompany": "Mvh, Norsk Helseinformatikk AS", "SendArticle": "Send artikkel", "ClickToOpenResource": "Klikk her for å åpne ressursen", "WillBillYearly": "Beløpet slås sammen til én årlig betaling.", "GraduationYear": "Uteksamineringsår", "MenuFor": "Meny for", "UrlForPayment": "bestilling/betaling", "MissingSubscription": "Mangler abonnement", "IncreaseBy": "Øk med", "BasedOnProfessionalDocument": "Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet", "Message": "Melding", "EditProfile": "Rediger profil", "Encyclopedia": "Oppslagsverk", "OrConfirmYouAreHuman": " eller du må verifisere at du er et menneske. Recaptcha returnerte feilkoder:", "HttpErrorForbidden": "Forbidden", "YouHaveToChooseProfession": "Du må velge yrke", "HttpErrorServiceUnavailable": "Service Unavailable", "SexAndAge": "Kjønn og alder", "YouNeedJavascriptToUsePage": "Du må ha javascript aktivert for å kunne benytte denne siden.", "GroupDiscount": "", "ChangeFontSize": "Endre fontstørrelse", "Optional": "Valgfritt", "StudentLocationIsRequired": "Feltet 'Studiested' må fylles ut.", "MyFavorites": "Mine favoritter", "SendNewPassword": "Send nytt passord", "FreeAccess": "Gratis tilgang", "OldMessages": "Gamle meldinger", "LinkToCustomer": "Lenke til kunde", "AllTheBestFromSalesDepartment": "Mvh, salg@nhi.no", "Dictionary": "Ordliste", "GotoSalesForm": "Gå til tilbudsskjema", "NewPassword": "Nytt Passord", "StudentYear": "Studieår", "SearchUrlWord": "sok", "RevisionComment": "Vennligst fyll inn revisjonskommentar", "AllFieldsMustBeCompleted": "Alle felter må fylles ut.", "UserRegisteredEmailSent": "Brukeren din er registrert. Du vil motta en epost med brukerdetaljene for din referanse.", "ShowRegionalContent": "Vis regionalt innhold", "Invoice": "Faktura", "LogOutHere": "Logg ut her.", "GetImmediateAccess": "Få tilgang umiddelbart", "TheNewValuesAre": "De nye verdiene er", "ReferencesShownBelow": "Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor", "YouMustEnterYourEmail": "Du må fylle ut e-postadresse", "ShowReferences": "Vis referanser", "UserDataUpdated": "Brukeren er oppdatert.", "HttpErrorNotFound": "Not Found", "Documents": "Dokumenter", "CurrencyPostfix": ",-", "PasswordIsInvalid": "Passordet er ikke gyldig.", "Messages": "Meldinger", "YouAreLoggedInButDoNotHaveAnActiveSubscription": "Du er logget inn, men har ikke et aktivt abonnement.", "ShowingHits": "Viser treff {0}-{1} av {2}", "CourseAccessInformation": "Gjennom kurset får du tilgang til de dokumentene i NEL eller Kommune-NEL som er knyttet til e-læringen. Du kan bruke artikkelmenyen til høyre for teksten for raskt å finne informasjonen du søker.", "Honorific": "Tiltaleord", "SearchDocuments": "Søk i dokumenter", "Profession": "Yrke", "YouHaveUnsubscribedNewsletter": "Du vil ikke lengre motta nyhetsbrev fra NEL.", "WhatWeDo": "Hva vi gjør og hvordan vi tenker", "GuidelineNotAvailable": "Veilederen er for øyeblikket ikke tilgjengelig.", "NewsAccessInformation": "Gjennom nyhetssiden har du fått tilgang til de dokumentene i NEL som er lenket til fra nyhetssiden.", "NewsForProfessionals": "Nyheter for helsepersonell", "PriceForHospital": "Pris for sykehus", "ConfirmPassword": "Bekreft passord", "Illustrations": "Illustrasjoner", "HospitalsHaveAgreements": "30% av norske sykehus har avtale om tilgang til NEL for alle ansatte.", "UrlForLockedAccount": "konto/laast-tilgang", "ActivateYourAccount": "Aktiver din konto", "IncreaseFontSizeWith50Percent": "Øk tegnstørrelse med 50%", "AlternativeSearchTerms": "Alternative søkeord", "RegularMedication": "Faste medisiner", "YourOrderWasRecieved": "Din bestilling er nå effektuert og du vil få tilsendt en faktura fra oss. En e-post med kopi av denne kvitteringen er sendt. Du har blitt gitt tilgang til produktet og kan ta det i bruk umiddelbart.", "PriceForMunicipality": "Pris for kommune", "MinimumDuration": "Bindingstid", "OnlineOrderingUnavailable": "Online bestilling er ikke tilgjengelig for dette produktet", "Warning": "Advarsel!", "OrderingIsForPersonalUsersOnly": "Bestillingsskjemaet er kun for privatpersoner, du er logget inn via en organisasjon.", "YouHaveToBeLoggedInToEditProfile": "Du må være logget inn for å redigere profilen din.", "YouMustEnterYourPhoneNumber": "Du må fylle ut telefonnummer", "UrlForDebugUser": "konto/debug", "FillInAllFieldsToLogin": "Du må fylle ut alle påkrevde felt for å logge inn", "IHaveReadAndAccept": "Jeg har lest og godtar {0}", "UrlForMarkMessageRead": "konto/lest-beskjed", "FavoritesEmpty": "Når du leser et dokument kan du lagre det i favorittlisten din. Disse dokumentene vil du finne igjen her.", "From": "Fra", "AToZ": "A-Å", "Date": "Dato", "More": "Mer", "Mark": "Marker", "Back": "Tilbake", "City": "By/sted", "Note": "Merk", "Name": "Navn", "Next": "Neste", "News": "Nyheter", "OrAt": "eller på", "Last": "Siste", "Hide": "Skjul", "Hits": "treff", "Help": "Hjelp", "Here": "her", "Quiz": "Quiz", "Step": "Steg", "Send": "Send", "Show": "Vis", "YouMustEnterIbanAccountName": "Kontoinnehaver må være utfylt.", "PreviousAuthors": "Tidligere fagmedarbeidere", "ContactInformation": "Norsk Helseinformatikk\r\nTelefon: 73 89 47 50\r\nE-post: nhi@nhi.no", "Subject": "Emne", "MissingRecaptchaConfig": "Missing configuration data for recaptcha. Unable to verify humanity of sender." }