Svangerskapsuke 2

1. trimester

alternative text

Ved starten av uke 2 har det enda ikke skjedd noen befruktning, men livmoren forbereder seg på ankomsten av et befruktet egg - som den jo gjør på slutten av hver eneste menstruasjonssyklus. I slutten av denne uken skjer imidlertid befruktningen.

Forklaringen på at vi kaller det uke 2, er at vi regner første dag i siste menstruasjon som den sikreste datoen for å beregne termin - før fosteret blir så stort at en kan bruke ultralyd til en sikrere beregning av nedkomstdato.

Den første celledelingen

Alle cellene i kroppen vår stammer fra den ene befruktede eggcellen. Den første delingen skjer etter 24 timer, mens senere celledelinger skjer med 10-12 timers mellomrom. Cellene blir flere, men de tar ikke større plass enn det opprinnelige egget. Årsaken er at de fortsatt er omgitt av det beskyttende skallet zona pellucida.

Implantasjon

Etter 3-4 dager med celledelinger består celleklumpen av 16 til 32 celler og kalles morula (“morbær”) på grunn av sitt karakteristiske utseende. Celleklumpen er nå på størrelse med et lite korn (0,2 millimeter) og har nådd livmoren. Celledelingen fortsetter og morula utvikler seg til en blastocyst. Til forskjell fra morula har blastocysten flere celler og et væskefylt hulrom. 5-6 dager etter befruktningen oppløser skallet seg - “egget klekkes”. Nå kan egget feste seg til slimhinnen på livmorveggen. Der får det næring og kan vokse seg større. Denne prosessen kalles implantasjon.

I forbindelse med implantasjonen kan det oppstå en mindre blødning som feilaktig kan oppfattes som en mestruasjonsblødning. Derfor hender det at man i starten av svangerskapet regner feil og tror at man har kommet 4 uker kortere i graviditeten, enn det i virkeligheten er. Denne misforståelsen vil bli avklart i forbindelse med ultralydundersøkelsen ved nær halvgått svangerskap, da nedkomsttidspunktet blir fastsatt med større sikkerhet.

Vil du vite mer?