Svangerskapsuke 29

3. trimester

alternative text

Babyen er ca. 40 cm og veier 1,4 kg. Skjelettet er mer kompakt. Hjerne, muskler og lunger fortsetter å utvikle seg.

Fosteret hikker

Benene i skjelettet er utviklet, men de er fremdeles myke og bøyelige. Hodet er proposjonalt riktig med resten av kroppen. Hjernen kontrollerer pust og kroppstemperatur. Øynene kan bevege seg i øyehulen og øver seg på å “se”, det vil si de registrerer forandringer i lysintensiteten inne i livmoren din.

Rhesus uforlikelighet

Rhesus er en gruppe antigener (protein på celleoverflaten) som sitter på røde blodceller. Personer som har slike antigener på sine røde blodlegemer, kalles rhesus positive, mens de som ikke har dem, kalles rhesus negative. Dette er en medfødt egenskap. Det kan skje at en rhesus negativ kvinne bærer på et rhesus positivt foster. Man risikerer da at mor kan danne antistoffer mot fosterets blodceller.

Denne prosessen kalles rhesus isoimmunisering. Dersom mors rhesus antistoffer fester seg på fosterets blodceller, fører det til en aktivering av fosterets immunforsvar. Dette resulterer i at fosterets immunforsvar går til angrep på egne røde blodceller og ødelegger disse. I slike tilfeller vil fosteret kunne få store skader.

For at denne immunresponsen skal bli sterk nok til å skape problemer, må mor ha vært utsatt for rhesus positivt blod tidligere. Da har hun et immunapparat som er beredt til å ta opp kampen mot “fremmede” blodceller. I utgangspunktet vil ikke røde blodlegemer fra barnet komme over i mors blodkretsløp, og mor vil derfor ikke danne antistoffer. En presentasjon av fremmed blod skjer som regel i forbindelse med fødselen av et rhesus positivt foster, eller dersom et slikt foster blør i mors liv. Dersom mors immunceller tidligere har blitt utsatt for rhesus positive blodceller, for eksempel ved en spontanabort, kan denne problemstillingen være sterkt til stede allerede ved første barn - selv om dette er meget sjelden. En viktig oppgave i svangerskapskontrollen er å sjekke at du som er rhesus negativ, ikke danner antistoffer mot et rhesus positivt foster. Her kan du lese mer om denne komplikasjonen.

Vil du vite mer?