Svangerskapsuke 42

3. trimester

alternative text

Overtidig svangerskap er når svangerskapet varer 294 dager eller mer. Andelen fødsler i svangerskapsuke 42 eller senere var 4,6 prosent i 2017.

Det er funnet at risiko for at svangerskapet skal bli overtidig, er større dersom fosteret er en gutt, hvis mor er førstegangsfødende eller overvektig. Dersom en kvinne har hatt ett overtidig svangerskap, øker risikoen for at det samme skal skje igjen ved senere svangerskap.

Norsk gynekologisk forening har (2020) laget en veileder for håndtering av overtidig svangerskap. Det anbefales at alle gravide henvises til overtidsvurdering hos gynekolog ved svangerskapsvarighet 289 til 291 dager. Det blir da gjort en ultralydundersøkelse med måling av fosterets størrelse og mengden fostervæske. Det blir også foretatt en såkalt CTG-registrering (samtidig måling av rier og fosterets hjerteaktivitet), og en undersøkelse av grad av modning av livmorhalsen.

Du kan lese mer om overtidig svangerskap her.

Overtidig baby

Hvis det er korrekt at babyen nå er to uker overtidig, så vil babyen etter hvert bære litt preg av det. Vekten kan begynne å gå ned, og ved fødselen vil huden kunne være tørr og litt skrukken. Det er fordi det har begynt å tære på det beskyttende oljelaget i huden. Dette er kun forbigående forandringer. Det nyfødte barnet henter seg raskt inn igjen.

Vil du vite mer?