Intervju

Å leve med astma

Anne Grethe Knudsen (58) har levd med astma i 25 år. De alvorlige anfallene, og særlig reaksjonen på parfyme, går ut over familie, arbeidsliv og det sosiale livet.

Sønnen ble syk først

Det første møtet med alvorlig astma, hadde hun gjennom sønnen. Nyfødtperioden var preget av sykdom og hoste, og hun var flere ganger hos fastlegen for å forsøkte å finne ut av det.

- Etter å ha vært der tre ganger og fått ulike antibiotika og beskjed om at det bare var forkjølelse, ba jeg om henvisning til spesialist. Legen mente at det var unødvendig. Derfor satte jeg meg på venterommet. Jeg ville ikke gå derfra før han lot meg få henvisningen, sier hun.

Etter seks timer ble legesekretærene så opprørt over sønnens hosting og streving med pust, at de gikk inn til legen og ba han henvise barnet videre.

- Det første spesialisten på sykehuset spurte oss om, var hvorfor vi ikke hadde kommet før, sier Knudsen.

Forrige side Neste side