Intervju

Å leve med bekkenløsning (bekkenleddsmerter)

Temaside om Korona

 Håper at unge gravide blir sett

Høidahl sier at hun har et realistisk forhold til tilstanden, og at hun ikke regner med å bli bedre. Men fortsatt hender det at hun drømmer om at det skal komme en behandling som kan få henne frisk.

- Jeg håper at gravide i dag har mødre og svigermødre som bryr seg, og at tradisjonelle tanker hentes fram igjen. At unge gravide blir sett, og at de får støtte og hjelp. I tillegg håper jeg at den offentlige helsetjenesten sørger for skolering om bekkenleddsmerter. De må sikre at fastleger henviser til kompetente behandlere. På 90-tallet skrev en svensk ortoped at gravide burde informeres om bekkenleddsmerter på første svangerskapskontroll. Videre burde de få beskjed om at de måtte oppsøke lege om de kjenner bekkenleddsmerter, og innen 14 dager henvises til kompetent fysioterapeut. Tenk om det kunne skje. Opplegget han beskriver virker helt uoppnåelig, sier Høidahl.

Forrige side