Intervju

Å leve med bekkenløsning (bekkenleddsmerter)

- Jeg var alt for flink til å holde ut

Ifølge Høidahl var ikke legen så opptatt av bekkenleddsmertene hun hadde.

- En dag kom jeg med krykker, men legen spurte meg ikke om hvorfor jeg brukte de. Jeg spurte legen om det var noen som kunne gi meg behandling mot smertene. Da visste legen om én behandler i Trondheim med kompetanse på bekkenleddsmerter, en psykomotorisk fysioterapeut, sier Høidahl.

Høidahl fikk to individuelle timer hos den aktuelle fysioterapeuten, og to timer sammen med en annen dame. 

- Vi fikk informasjon om hva som skjer i bekkenet under svangerskapet, og om at det ikke var farlig. Dessuten kom det til å gå over når barnet ble født. Siden har forskning vist at jo tidligere smertene kommer, og jo mer alvorlige de er, jo mindre er sjansen for at det går over. Det ser også ut til å være en sammenheng mellom kvalme og bekkenløsning, sier Høidahl.

Høidahl forsøkte å holde ut, slik hun ble fortalt at man burde.

- Jeg forsto at kvalmen kom til å forsvinne, og jeg var altfor flink til å holde ut. Alle sa at svangerskap ikke var noen sykdom. Det var bare å bevege seg. Det virket som om det grusomste som kunne skje, var om man la på seg, sier Høidahl.

Forrige side Neste side