Intervju

Å leve med Sjøgrens syndrom

Ønsker å hjelpe andre

Alander er medlem i Norsk Revmatikerforbund sin diagnosegruppe for Sjøgrens syndrom. Medlemsskapet opplever hun som viktig for å støtte arbeidet og forskningsvilkår for sykdommen. 

Noen kur eller medisin mot Sjøgrens syndrom finnes foreløpig ikke. Men kanskje kan all utprøvingen og researchen hun har gjort, være til hjelp også for andre.

– Jeg kan tenke meg å melde meg som likeperson. Dersom jeg kan bruke min sykdom til å gjøre noe positivt for andre, er det det beste som kan skje, sier hun.

 

Forrige side