Informasjon

Å leve med kols

40 års røyking førte til at Bjørn Wollan ble alvorlig syk.

Forrige side