Informasjon

Nytt hjerte, nytt liv

- De fleste vil si at de har fått et nytt organ. Jeg mener at jeg har fått mer enn det. Harald Pedersen (53) fikk nytt hjerte da hans eget var i ferd med å svikte.

Avstøtning

En uke etter operasjonen ble den første prøven (biopsien) av hjertet tatt. Den var fin. Prøven som ble tatt etter to uker, viste at det var en avstøtning på gang.

- Det var en nedtur. Men legene og sykepleierne hadde gitt meg mye informasjon på forhånd, og sagt klart i fra om at omtrent halvparten opplever en avstøtningsreaksjon. Han ble satt på intravenøs medisinering i tre dager. Rehabiliteringen fortsatte, og etter seks uker ble han utskrevet. De første seks månedene etter transplantasjonen var han inne til hyppige kontroller.

- Etter de første seks månedene er det medisinsk oppfølging 3-4 ganger i året på sykehus. Men i tiden etter transplantasjonen kan du gjøre en del selv også. Du tar mye medisiner hver dag som kan gi mange bivirkninger. Dette er for eksempel høyt kolesterol, beinskjørhet og diabetes. Sykdommer du kan forebygge ved å trene og spise riktig mat, sier Pedersen.

Forrige side Neste side