Intervju

Nytt hjerte, nytt liv

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ville ikke bli uføretrygdet

Møtet med helsetjenesten og ikke minst trygdekontor, har han delte meninger om.

- Du skal være frisk for å slåss med trygdeetaten. Det er ikke på grunn av dem, men på tross av dem at jeg er der jeg er i dag. Jeg tror de aller fleste ønsker å være i arbeid så lenge som mulig når de blir rammet av en alvorlig, kronisk sykdom. Det vil alltid være behov for individuell tilpasning i slike saker. Trygdeetatens oppfølging av sykdomssaker er til slutt uføretrygd, selv om pasienten selv mener å ha mer å bidra med. Det virker som om de mener at sånne som stiller krav, helst burde vært uføretrygdet og parkert først som sist. Det går ikke an å ha en slik holdning, sier Pedersen, som selv er sosionom.

Han var fornøyd med behandlingen han fikk på Haukeland sykehus de første årene han var syk, men det siste året endret dette seg.

- Jeg vet ikke hvorfor det ble annerledes da. Jeg var veldig dårlig og synes jeg burde vært fulgt opp tettere. Da jeg ble innlagt til forundersøkelse for transplantasjonsutredningen i desember 2002, var det nærmest på eget initiativ. Slik skal det ikke være.

Forrige side Neste side