Intervju

Fanget i sin egen kropp

Mange følelser

Overvektsgruppen og teamet ved sykehuset har hun opplevd som enestående.

- De har lagt alt til rette for meg. Det eneste jeg har savnet, er en psykolog i teamet. Men nå har jeg fått tilgang på en psykolog som har forståelse for overvekt. Jeg er fortsatt i en prosess, men jeg forstår at det psykiske spiller stor rolle. Jeg har og forstått at jeg noen ganger spiser uten at jeg er bevisst det, og at jeg har episoder der jeg spiser for å straffe meg selv. Jeg har nok flere svar om et halvt år, for det er veldig mye som kommer opp nå. Det er mange følelser i kiloene som kommer av, sier hun.

Da Wærdahl begynte i overvektgruppa veide hun 137 kg. Nå har hun gått ned 13 kg, mens målet er 80 kg.

- Jeg tror jeg har kommet veldig langt i den prosessen. Målet er å få en bedre helse. Har du ikke helse, har du ikke mye, sier hun.

Forrige side Neste side