Video

Høysnue, allergisk rhinitt - animasjon

En allergi oppstår når kroppen reagerer på stoffer den ikke kan tolerere. Stoffene, som trepollen og støvmidd, kalles miljø-antigener, eller allergener, og er normalt harmløse. Men immunsystemet til en person med allergier oppfatter allergenene som skadelige.

Allergisk rhinitt – i dagligtale kalt høysnue – er en inflammasjon eller irritasjon i nesens slimhinner. Høysnuen inntrer når et allergen, som pollen, får kroppen din til å forsvare seg ved å produsere antistoffer. Det kalles sensibilisering. Antistoffene binder seg så til mastceller. Disse mastcellene frigjør kjemikalier som histamin. Resultatet er at blodårene i nesen utvides og slimhinnen blir betent, noe som utløser de typiske allergisymptomene.

Den beste behandlingen er å unngå allergenet. Når det ikke er mulig, kan medikamenter vanligvis kontrollere symptomene. En medikamenttype er antihistaminer som binder seg til reseptorer som blokkerer bindingen av histamin. Andre medikamenter er slimhinneavsvellende, kortikosteroider og immunoterapi. Siden hvert individ er unikt, er det ingen standardbehandling for høysnue.

Vil du vite mer?