Video

Akutt lymfatisk leukemi - animasjon

Inne i den hule delen av benet finnes en svampaktig kjerne som kalles benmarg. Det er her stamcellene til blodet lages. Stamcellene er umodne celler som kan utvikle seg til ulike komponenter i blodet: røde blodceller som frakter oksygen rundt i kroppen; hvite blodceller eller leukocytter som bekjemper infeksjon; og blodplater som hjelper blodet til å tette igjen og stanse mindre blødninger.

Akutt lymfatisk leukemi (ALL) er kreft i stamcellene i benmargen som produserer lymfocytter. Benevnelsen ”akutt” betyr at kreftcellene formerer seg raskt og fortrenger de normale cellene i blodet og benmargen. I tillegg, etter som antallet syke lymfocytter i blodet og benmargen øker, vil det bli produsert færre røde blodceller og blodplater. Hvis benmargen er ute av stand til å produsere nok friske lymfocytter, vil pasienten ikke kunne bekjempe infeksjoner.

Leukemicellene kan fare med blodet eller spre seg (metastasere) til andre organer i kroppen der de kan begynne å lage nye svulster. Vanlige symptomer på ALL er vedvarende feber, slapphet, blødning, blåflekker oppstår lett og forstørrede lymfeknuter.

Kjemoterapi er hovedbehandlingen og har som mål å ødelegge leukemicellene slik at de normale cellene får gro. Strålebehandling, biologisk behandling og benmargstransplantasjon kan også brukes dersom kjemoterapi ikke gir det ønskede resultat. Akutt lymfatisk leukemi er den vanligste kreftformen blant yngre barn. Heldigvis blir ca. 80% av alle barn med ALL helbredet.

Leger og sykepleiere vil være dine beste informanter dersom du eller ditt barn har ALL. Det er viktig å diskutere med legen hvilken behandling som er mest egnet for deg eller ditt barn.

Vil du vite mer?