Video

Akutt myelogen leukemi - animasjon

Inne i den hule delen av benet finnes en svampaktig kjerne som kalles benmarg. Det er her stamcellene til blodet lages. Stamcellene er umodne celler som kan utvikle seg til ulike komponenter i blodet: røde blodceller som frakter oksygen rundt i kroppen; hvite blodceller eller leukocytter som bekjemper infeksjon; og blodplater som hjelper blodet til å tette igjen og stanse mindre blødninger.

Akutt myelogen leukemi (AML) er kreft i blod og benmarg. Hos friske personer produserer stamcellene myeloblaster, eller blaster, som utvikler seg til modne typer hvite blodceller. Ved AML utvikles ikke disse blastene til modne, friske celler, men de blir i stedet umodne eller unormale celler. Ettersom antallet av disse unormale cellene øker i blodet og benmargen, vil færre friske, funksjonsdyktige blodceller og blodplater bli produsert.

Det finnes mange undertyper av AML som er kategorisert i forhold til hvor modne de hvite blodcellene er på diagnosetidspunktet, og hvor forskjellige disse cellene er sammenlignet med normale blodceller. Kreftcellene kan flyte rundt i blodet, eller spre seg (metastasere) til andre organer i kroppen der de kan begynne å danne nye svulster.

AML er den vanligste typen blodkreft blant voksne, og den kan også ramme barn. Symptomene består i slapphet, feber, blødning eller mange blåflekker. Dagens behandling består av kjemoterapi, stråleterapi, benmargstransplantasjon og medikamentell behandling. Forskningsprosjekt med biologisk behandling utføres mange steder.

Leger og sykepleiere vil være dine beste informanter dersom du har AML. Det er viktig å diskutere med legen hvilken behandling som er mest egnet for deg.

Vil du vite mer?