Video

Allogen stamcelletransplantasjon - animasjon

Hovedbudskapet i animasjonen er gyldig, men detaljer kan være utdatert etter produksjonsdato.

Stamceller er unike celler lokalisert til benmargen eller perifert blod og som kan utvikle seg til røde blodceller, hvite blodceller og blodplater. Målet med kreftbehandling, slik som stråleterapi og kjemoterapi, er å ødelegge kreftceller. Dessverre blir benmarg og andre friske celler skadet i en slik prosess.

Et allogent stamcelletransplantat overfører friske stamceller til en kreftpasient fra en annen person, en donor, i kreftbehandlingen. De mest egnede stamcelledonorene er slektninger hvis vev matcher pasientens så nært som mulig.

Vevstyper defineres av parvise genetiske markører på hvite blodceller kalt humane leukocytt-antigener. En av hvert par er nedarvet fra moren og faren. Jo bedre donorens og pasientens markører matcher, jo mer vellykket vil den allogene stamcelle-transplantasjonen kunne bli.

For pasienter som ikke har familiemedlemmer med matchende vev, er det mulig å finne en donor gjennom et benmargsregister. Så snart en passende donor er identifisert, vil stamceller fra donorens blod kunne bli høstet gjennom en enkel, ikke-kirurgisk prosedyre kalt aferese.

I forbindelse med denne prosedyren gis medikamenter noen få dager før tappingen for å stimulere stamcellene til å komme ut av benmargen og over i blodet. Blodet tappes så fra en arm og sirkuleres gjennom en aferese-maskin, eller en ”celle-separator”, der stamcellene fjernes. De gjenværende blodkomponentene returneres gjennom et kateter i den andre armen.

Stamcellene returneres eller ”transplanteres” tilbake til kroppen gjennom et sentralt kateter. Det tar to til tre uker før transplantatet ”tar seg” og begynner å produsere friske nye blodceller.

Avstøtningssykdom kan opptre når donorcellene (graft) gjenkjenner pasientens vev (host) som fremmed. Immuncellene som er overført kan da starte et angrep på mottakers organer. For å hindre en slik "graft versus host" sykdom gis vanligvis immundempende medikamenter til pasienten de første tre til seks månedene etter transplantasjonen.

Vil du vite mer?