Video

Autolog stamcelletransplantasjon - animasjon

Stamceller er unike celler lokalisert til benmargen eller perifert blod og som kan utvikle seg til røde blodceller, hvite blodceller og blodplater. Målet med kreftbehandling, slik som stråleterapi og kjemoterapi, er å ødelegge kreftceller. Dessverre blir benmarg og andre friske celler skadet i en slik prosess. Ved en autolog stamcelletransplantasjon fjernes benmargs-stamceller fra pasientens egen kropp før kreftbehandling for å beskytte stamcellene.

Stamceller kan samles på to måter. Hovedmetoden innebærer å samle stamceller fra perifert blod. Ved en slik prosedyre gis medikamenter noen få dager før uttrekket av stamceller for å stimulere stamcellene til å trekke ut av benmargen og over i blodet. Blod tappes så ut fra den ene armen og sirkuleres gjennom en aferese-maskin, eller en ”celle-separator”, der stamcellene fjernes. Gjenværende blodkomponenter returneres via et kateter til den andre armen.

Hvis denne metoden ikke gir nok stamceller, kan de tas direkte fra benmargen. For å høste stamceller fra benmarg, må legen bruke en spesialsprøyte for å trekke benmarg ut av hoftekammen. Når marg er tatt ut, behandles den på en måte som gjør det mulig å fjerne stamcellene.

Etter å ha blitt fjernet fra blodet, blir stamcellene frosset ned. Etter avsluttet kreftbehandling tines stamcellene, de trekkes opp i en sprøyte slik at de kan returneres eller ”transplanteres” tilbake i kroppen via et sentralt venekateter. De to første ukene etter denne prosedyren, vil immunsystemet bli dempet ned og transfusjoner med blodplater og røde blodceller kan bli gitt om nødvendig. I løpet av denne tiden vil stamcellene begynne å produsere nye blodceller og gjenoppbygge benmargen. Tett oppfølging er nødvendig for å sikre at benmargen og immunsystemet fungerer som det skal.

Vil du vite mer?