Video

Hodgkins lymfom - animasjon

Lymfesystemet er en del av kroppens immunsystem. Lymfeknuter rundt om i kroppen er forbundet gjennom et nettverk av lymfeårer. Lymfe er en væske som finnes i lymfesystemet og som inneholder lymfocytter, infeksjonsbekjempende hvite blodceller. I lymfeknutene filtreres bakterier og andre stoffer fra lymfen før væsken føres over i blodbanen.

En type hvite blodceller kalles B-lymfocytter, eller B-celler. B-cellene er ansvarlige for å lage antistoffer som bekjemper infeksjon og som kjenner igjen farlige antigener hvis de trenger inn i kroppen på nytt.

Hodgkins sykdom, eller Hodgkins lymfom, er en krefttype som oppstår i lymfevevet. Kreftcellene ved Hodgkins sykdom kalles Reed-Sternberg-celler. Det antas at Reed-Sternberg-celler er en type kreftrammede B-celler. Når de kreftrammede B-cellene begynner å dele og formere seg, danner de en svulst. Denne krefttypen svekker kroppens evne til å bekjempe infeksjoner.

Symptomer på Hodgkins sykdom inkluderer hovne lymfeknuter, feber, nattesvette, mangel på energi og uforklarlig vekttap. Mer enn 75% av alle nyoppdagede pasienter med Hodgkins lymfom kan bli helbredet gjennom en behandling der en kombinerer kjemoterapi (cellegiftbehandling) og/eller strålebehandling.

Vil du vite mer?