Video

Kronisk lymfatisk leukemi - animasjon

Hovedbudskapet i animasjonen er gyldig, men detaljer kan være utdatert etter produksjonsdato.

I løpet av de siste årene har immunterapi og signalveishemmere fått en viktig plass i behandlingen av kronisk lymfatisk leukemi og bedret utsiktene for mange av disse pasientene.

Inne i den hule delen av bena finnes en svampaktig kjerne som kalles benmarg. Det er her stamcellene til blodet lages. Stamcellene er umodne celler som kan utvikle seg til ulike komponenter i blodet: røde blodceller som frakter oksygen rundt i kroppen; hvite blodceller eller leukocytter som bekjemper infeksjon; og blodplater som hjelper blodet til å tette igjen ved mindre blødninger.

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) er en type kreft der benmargen produserer for mange lymfocytter. Betegnelsen ”kronisk” betyr at kreftcellene formerer seg langsomt, og at det tar lang tid å utvikle sykdommen. Ved KLL er lymfocyttene som produseres, unormale og ute av stand til å bekjempe infeksjoner. Etter som antallet slike unormale lymfocytter øker i blodet og benmargen, vil færre friske hvite blodceller, røde blodceller og blodplater bli produsert. Dette kan gi symptomer som slapphet, gjentatte infeksjoner, anemi og det oppstår lett blåflekker.

Kronisk lymfatisk leukemi gir vanligvis ingen symptomer i de tidlige faser. Behandling og prognose avhenger av stadiet og utbredelse av sykdommen. Standardbehandling er aktivt avventende (”watchful waiting”), kjemoterapi, stråleterapi, kirurgi og monoklonal antistoffbehandling. Transplantasjon av stamceller fra benmargen er en annen type behandling som kan være aktuelt i enkelte tilfeller. Kronisk lymfatisk leukemi er den nest vanligste leukemitypen blant voksne, og den oppstår oftest etter middelalderen. KLL er ikke vanlig blant barn.

Legen er den beste informanten om behandlingsmulighetene. Det er viktig å diskutere med legen hvilken behandling som passer for deg.

Vil du vite mer?