Video

Kronisk myelogen leukemi - animasjon

Inne i den hule delen av benet finnes en svampaktig kjerne som kalles benmarg. Det er her stamcellene til blodet lages. Stamcellene er umodne celler som kan utvikle seg til ulike komponenter i blodet: røde blodceller som frakter oksygen rundt i kroppen; hvite blodceller eller leukocytter som bekjemper infeksjon; og blodplater som hjelper blodet til å plugge igjen mindre blødninger.

Kronisk myelogen leukemi (KML) er kreft i de hvite blodcellene i blodet og benmargen. KML skyldes en ervervet genetisk feil. Under celledelingen vil noe DNA fra kromosom 9 bli overført til kromosom 22. Denne endringen kalles ”Philadelphia kromosom”.

Når denne endringen skjer, vil kroppen gi signal om at altfor mange stamceller skal utvikle seg til en type hvite blodceller som vi kaller granulocytter. Noen av disse granulocyttene vil aldri modnes. De umodne granulocyttene kalles blaster.

Etter som kreft-granulocyttene og blastene formerer seg i blodet og benmargen, vil færre friske hvite blodceller, røde blodceller og blodplater bli produsert. Siden milten også produserer hvite blodceller, kan kreftcellene også utvikles i milten.

Kronisk myelogen leukemi utvikler seg langsomt. Vanlige symptomer er blodmangel (anemi), vekttap, feber og en forstørret milt.

Dagens behandling av pasienter med KML er kjemoterapi, stamcelletransplantasjon og kirurgi for å fjerne milten. Prognosen avhenger av faktorer som sykdomsstadium og alder og generell helsetilstand til pasienten.

Legen er den beste informanten om behandlingsmulighetene. Det er viktig å diskutere med legen hvilken behandling som passer for deg.

Vil du vite mer?