Video

Lavt antall blodplater, trombocytopeni - animasjon

Hovedbudskapet i animasjonen er gyldig, men detaljer kan være utdatert etter produksjonsdato.

Blodceller produseres i benmargen. De tre hovedkomponentene i blodet er de røde blodcellene, som frakter oksygen; hvite blodceller som bekjemper infeksjoner; og blodplater, også kalt trombocytter, som hjelper til i dannelsen av blodkoagler.

Når et blodkar er skadet, vil blodplatene feste seg til overflaten på det skadede karet og frigi kjemikalier. Disse kjemikaliene tiltrekker flere blodplater så vel som røde blodceller for å danne en blodpropp eller trombe. Etter som blodproppen vokser, vil blodkaret bli trangere og derved minskes blodtapet. Denne prosessen kalles koagulasjon.

Det normale antallet blodplater er i området 150.000 til 350.000 per mikroliter. Trombocytopeni er en forstyrrelse der det er for få blodplater. Når blodplatetallet går ned, er ikke kroppen i stand til å danne blodpropper, og derfor ute av stand til å kontrollere blødning. Blåflekker og blødning kan oppstå etter relativt små skader. Når blodplatetallet blir lavere enn 10.000 per mikroliter, kan blødning oppstå uten forutgående skade.

Kjemoterapi-utløst trombocytopeni er en tilstand som oppstår som en bivirkning til kjemoterapi. Kreftmedisiner dreper ikke bare kreftceller, men de kan også skade cellene som lager blodplater i benmargen. Alvorlighetsgraden av denne tilstanden avhenger av type kjemoterapi og varigheten av behandlingen. Heldigvis kan kjemoterapi-utløst trombocytopeni behandles med blodplate-transfusjoner, tilleggsmedikamenter, slik som blodcelle-vekstfaktor, eller ved transplantasjon av blodstamceller.

Vil du vite mer?